Aaltense Goor: deel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN)

Het natuurgebied ligt ten noordwesten van Aalten. De afgelopen jaren zijn maatregelen uitgevoerd om het water langer vast te houden en de natuur te versterken. Sinds oktober 2022 voeren we het deelproject Zwarte Veen uit. Aaltense Goor ligt in het GNN: een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

Kaart van het Aaltense Goor

Natuur- en watermaatregelen

Het eerste deel van de maatregelen in het natuurgebied Aaltense Goor is uitgevoerd. Er is 30 hectare nieuwe natuur aangelegd en het bestaande natuurgebied heeft een klimaatbestendig watersysteem gekregen. Bij piekbuien wordt water niet langer afgevoerd maar vastgehouden in het gebied, waarna het in de bodem kan zakken. 

De meeste werkzaamheden in het deelgebied het Zwarte Veen zijn in maart 2023 afgerond. Er is 9 hectare nieuwe natuur aangelegd en 12 km nieuwe landschapselementen. Een gedeelte van 40 hectare is ingericht voor natuurinclusieve landbouw. Sloten zijn gedempt of verlegd om het water langer vast te houden. Het herstel van het heideterrein op de Vennebulten vindt in de loop van 2024 plaats.

Betrokken organisaties

Waterschap Rijn en IJssel werkt in dit natuurgebied samen met agrariërs, Staatsbosbeheer, LTO Noord, lokale natuur- en milieuorganisaties, gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek en provincie.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van Waterschap Rijn en IJssel.