Het Aaltense Goor: deel van het GNN

De natuur om ons heen verandert en wij houden dit nauwlettend in de gaten. Het Aaltense Goor, een natuurgebied ten noordwesten van Aalten, is hier een voorbeeld van. Het valt onder het Gelders Natuurnetwerk en deze natuur wordt versterkt.

Kaart van het gebied

Ingrijpen wanneer noodzakelijk

Als het nodig is, grijpen we in bij veranderingen in een natuurgebied. Bijvoorbeeld door water langer vast te houden, door landbouwstructuur te verbeteren of te zorgen voor meer recreatiemogelijkheden. Het Aaltense Goor is zo'n natuurgebied. Waterschap Rijn en IJssel werkt hieraan, samen met agrariërs en andere belangenorganisaties. Waaronder Staatsbosbeheer, LTO Nederland, lokale natuur- en milieuorganisaties en andere overheden.  


Werkzaamheden 

De werkzaamheden voor dit natuurgebied zijn afgerond. 

  • Tijdens de uitvoering is veel puin naar boven gekomen, dit is ook opgeruimd.
  • In 2021 zijn we gestart met voorbereidingen voor het Zwarte veen, een ander deel van het project ‘Aaltense Goor’.

Informatie over dit proces en de volledige planning, vindt u op de website van Waterschap Rijn en IJssel.