Bloemkampen: deel van het Gelders Natuurnetwerk bij Hierden

In het natuurgebied Bloemkampen aan de Veluwemeerkust gaan we nieuwe natuur aanleggen en zorgen dat er meer kwelwater naar de oppervlakte komt. Natuurmonumenten, Waterschap Vallei en Veluwe en provincie werken hierin nauw samen.

Uitvoering werkzaamheden

  • In september 2022 is Natuurmonumenten gestart met de uitvoering. De meeste werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd, een klein deel volgt nog in het najaar van 2024.
  • Het werk bestaat onder andere uit het afgraven van de voedselrijke bovengrond voor de ontwikkeling van vochtige graslanden en dotterbloemhooilanden. Daarnaast worden de 3 grote beken in het gebied, ondieper gemaakt. Hierdoor wordt minder grondwater onttrokken aan de omliggende natuurpercelen, die daardoor natter zullen worden.
     

Meer informatie hierover vindt u op website van Natuurmonumenten.