Bloemkampen: deel van het Gelders Natuurnetwerk bij Hierden

Bloemkampen ligt aan de Veluwemeerkust bij Hierden en maakt deel uit van het Gelders Natuurnetwerk. Het vormt een overgang van de Veluwse stuwwal naar het Veluwemeer.

Aanpassingen in dit natuurgebied

We gaan natuur in dit gebied versterken en zorgen voor meer kwelwater aan de oppervlakte. Daarnaast leggen we nieuwe natuur aan. Hierbij werken we nauw samen met andere overheden, Natuurmonumenten en Waterschap Vallei en Veluwe. 


Werkzaamheden

  • De aanvraag voor vergunningen en de voorbereidingen voor de aanbesteding zijn afgerond. 
  • In oktober 2021 zijn we begonnen met werkzaamheden om de natuur te herstellen. 

Meer informatie hierover vindt u via de website van Natuurmonumenten