Gelders milieuonderzoek wind, zon en warmte

We passen het provinciaal windbeleid aan, zodat het beter aansluit bij de energiestrategieën die energieregio’s gemaakt hebben. Daarvoor laten we een milieuonderzoek doen.
Gele bouwhelm op een paaltje van een hek met op de achtergrond een windturbine in aanbouw

Waarom een milieuonderzoek voor heel Gelderland

Nu is het provinciale windbeleid nog vrij ruim. Op veel plekken kan een energiecoöperatie of een energiebedrijf met een plan voor een zonneveld komen. Dat is niet wat we willen. We willen meer duidelijkheid over de plekken waar windparken en zonnevelden komen, in afstemming met de regio’s. Dat geeft ook meer duidelijkheid aan energiebedrijven én inwoners. Het milieuonderzoek gebruiken we om de goede afwegingen te maken. In het milieuonderzoek maken we geen keuzes voor locaties voor windparken.

Hoe en wanneer meedenken en meepraten?

De onderzoeksagenda Milieu lag in februari en maart 2023 ter inzage. Hierna volgt het milieuonderzoek. We verwachten dat het concept milieurapport in de tweede helft van 2024 klaar is voor inzage. We maken de ter inzage bekend via onze website en in huis-aan-huis-bladen. Er komen informatiebijeenkomsten waarin vragen beantwoord worden. Daarna besluit GS over het milieurapport.

Milieuonderzoeken in Gelderse regio’s

In Gelderland zijn 6 energieregio’s. Sommige regio’s doen ook milieuonderzoek voor hun eigen regio. En in verschillende gemeenten worden onderzoeken gedaan voor windparken. Natuurlijk maken we over en weer gebruik van de resultaten. Zo krijgen we een goed beeld waar in de toekomst de windturbines en zonnevelden kunnen komen én alles wat daarvoor nodig is zoals kabels en onderstations. In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is in juli 2023 een milieuonderzoek afgerond. De onderzoeksresultaten kunnen bestuurders van gemeenten en provincie meenemen in beleid.

Wat doen we met de onderzoeksresultaten

Met de milieu-informatie kan onderzoek worden gedaan naar de te verwachten effecten van de aan te leggen windparken en zonnevelden op de leefomgeving, biodiversiteit, natuur, energiesysteem, milieu en het landschap. De energieregio’s kunnen de informatie uit het milieurapport gebruiken voor de verdere uitwerking van de RES-plannen. Regio’s en gemeenten organiseren hiervoor participatiemomenten.

Onderzoeksagenda en meer informatie over de RES

Download de Onderzoeksagenda Milieu voor windbeleid en RES. En lees meer over de RES en RES-regio's op onze webpagina over de RES.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Provinciaal windbeleid

Gelderse planMER

Downloads