Gelders milieuonderzoek windenergie Veluwe

De Veluwe is een beschermd Natura 2000-gebied. Eind 2022 besloten Gedeputeerde Staten dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen.

In een cirkel van 1 tot 8 kilometer om de Veluwe zijn beperkt en onder voorwaarden windturbines toegestaan. Dit om de wespendief, een roofvogel, te beschermen. Er is een milieuonderzoek nodig om ons beleid aan te passen. 

 

 

Milieuonderzoek windenergie Veluwe

De wespendief is een roofvogel die broedt op de Veluwe. Volgens Europese afspraken moeten wij ervoor zorgen dat deze vogelsoort blijft bestaan. Roofvogels zijn namelijk een onmisbaar onderdeel van het ecosysteem. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat er niet te veel wespen komen. De wespendief broedt op de Veluwe. Door de slechte status van de natuur, moet de roofvogel verder buiten de Veluwe vliegen om voedsel te vinden. Daar kunnen ze tegen een windturbine aan vliegen. We investeren in natuurherstel. Daar zal de wespendief ook van profiteren. Tegelijkertijd moeten we onafhankelijk van andere landen onze energie lokaal en duurzaam opwekken. Met wind, zon en allerlei andere duurzame bronnen. Daarvoor hebben we elke geschikte plek nodig.

In het (al lopende) milieuonderzoek wind, zon en warmte doen we onderzoek naar andere effecten van windenergie, zoals geluid en slagschaduw. Meer informatie daarover vindt u op de pagina 'Gelders milieuonderzoek wind, zon en warmte' .

Meerdere provincies

Het onderzoeksgebied van 1 tot 8 km rond de Veluwe ligt ook gedeeltelijk in de provincies Utrecht en Overijssel. Daarom kan er ook vanuit deze provincies gereageerd worden op dit milieuonderzoek. Provincie Gelderland gebruikt de onderzoeksresultaten voor beleid voor haar eigen grondgebied. Provincies Utrecht en Overijssel kunnen de resultaten gebruiken voor hun afwegingen. 

Reageren en stukken inzien

Van maandag 17 juli tot en met vrijdag 8 september was het mogelijk om uw mening te geven, over de onderzoeksagenda Gelders milieuonderzoek windenergie Veluwe. We noemen deze onderzoeksagenda ook wel een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). We bekijken en verwerken de binnengekomen reacties nu. Heeft u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u een antwoord. Hierna volgt het milieuonderzoek. In 2024 is het concept milieurapport klaar voor inzage. Ook dan kunt u weer reageren.

Wat doen we met de onderzoeksresultaten?

De milieu-informatie uit het onderzoek windenergie op de Veluwe maakt duidelijk wat voor de wespendief de te verwachten effecten zijn van windturbines rond de Veluwe. De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van de afwegingen die we maken bij het vast te stellen windbeleid. Het windbeleid geeft gemeenten, initiatiefnemers en inwoners duidelijkheid over waar wel of geen windparken mogen komen. 

Hoe verder?

Energieregio’s

In Gelderland zijn er 6 energieregio’s. Gemeenten, provincie en waterschappen werken hierin samen aan de overschakeling op duurzame energie en warmte. De regio’s onderzoeken waar ruimte is voor grootschalige opwek van stroom uit wind en zon. Die keuzes staan in de regionale energiestrategie (RES).