Vervolg van het project Touw als verbindende factor: groot werk

Het is uitdagend om groot werk te maken met touw. Diverse technieken te combineren en het dynamische en krachtige karakter van touw te gebruiken in het werk. Kijkt u mee?