Vervolg van het project Touw als verbindende factor: diverse kleine werken van touw

Het vervolg van mijn project met touw manifesteert zich ook in experimenten op kleine schaal. Het zijn werkjes waarbij voorafgaand aan het maken maar weinig vast staat. Wel ontdek je al doende steeds meer wat de mogelijkheden zijn en welke keuzes ik wil maken. Kijkt u mee?