Archeologie in Gelderland

Als provincie hebben wij wettelijke verplichtingen op het vlak van Archeologie in Gelderland. Zo moeten wij archeologische bodemvondsten binnen onze provincie onderzoeken, behouden en toegankelijk houden.

Archeologie in Gelderland; van vondst tot presentatie

Archeologie in Gelderland; van vondst tot presentatie transcriptie

Niet beschikbaar.

De bijzondere historie van Gelderland vraagt erom verteld, bestudeerd en gezien te worden. 

Door de verbouwing van Het Valkhof en museum Kam;
de herprofilering van het Valkhofkwartier;
en het gezamenlijk depot van provincie Gelderland en gemeente Nijmegen; 
brengen we de conditie van de zorg voor de archeologische objecten, en de kunst- en cultuurhistorische collectie op orde. Van vondst tot presentatie. 

Archeologische vondsten uit meer dan 1000 Gelderse plaatsen

De collectie archeologische bodemvondsten van Gelderland bestaat uit meer dan honderdduizenden scherven en stukken. Gevonden in meer dan 1000 verschillende Gelderse plaatsen. De kern van de collectie komt van het Rijk. Vroeger onder de naam 'Rijksdienst voor het Oudheidkundig Onderzoek' (nu bekend als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Gelders Archeologische Stichting). Later is dit overgedragen aan provincie Gelderland. 

Gelderse archeologische bodemvondsten zijn nu over 3 plekken verspreid: 

  1. Museum Kam is de plek voor onderzoekers en wetenschappers.
  2. In het Valkhof museum is de geschiedenis tentoongesteld voor publiek. 
  3. In het Gelders depot voor archeologische vondsten ligt alles opgeslagen wat op Provinciale grond gevonden wordt. 

Nijmegen: belangrijke vindplaats van Romeinse resten

Een grote wens is 1 gezamenlijk depot met gemeente Nijmegen. Dit vinden wij belangrijk omdat met name Nijmegen van internationaal belang is als vindplaats van Romeinse resten. 

Meer informatie:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Gemeente NijmegenHet logo van het Valkhof MuseumHet logo van Erfgoed GelderlandProvincie Gelderland