Visie voor een Bereikbaar Gelderland

We willen dat mensen zich in Gelderland veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal verplaatsen.

De mobiliteit groeit, verkeersveiligheid vraagt om aandacht en we willen de mobiliteit verder verduurzamen. Ook het goederenvervoer neemt toe. Zonder duidelijke keuzes loopt ons vervoer vast en halen we onze klimaatdoelen niet. Die keuzes helpen vervolgens ook bij het bepalen waar Gelderland in investeert om bereikbaar te blijven.

Gedeputeerde Staten hebben daarom de visie voor een bereikbaar Gelderland vastgesteld. Hiermee geven zij aan welke route zij kiezen om Gelderland bereikbaar te houden en welke afwegingen zij willen maken tussen investeren in infrastructuur en slim gebruiken van het bestaande netwerk. Want de middelen zijn beperkt. Deze route en afwegingen leggen GS voor de zomer 2020 ter besluitvorming voor aan de Provinciale Staten.

Bouwstenen voor bereikbaarheid

We verleiden de reiziger om de slimste en schoonste keuzes te maken door te verbinden, te veranderen en te vergroenen. Om de grootste impact te bereiken, ligt hierbij onze focus op de onderstaande bouwstenen.

Bouwsteen 1

De eerste bouwsteen is het realiseren van bijzondere hubs op de juiste locaties. Aan stadsranden en bijvoorbeeld in steden verbinden zij verschillende vormen van mobiliteit.

Bouwsteen 2

Daar maken hubs de overstap mogelijk naar fietsen op korte afstanden. Dit is de 2e bouwsteen.

Bouwsteen 3

Vanuit hier gaan we naar de 3e bouwsteen. Tegelijkertijd vormen hubs ook de overstap naar het reizen op langere afstanden.

Bouwsteen 4

Die langere reizen wil GS verbeteren (optimaliseren), zoals hoogwaardig OV en provinciale en rijkswegen. Speciale aandacht is er voor het versterken van het goederenvervoer en dat is de 4e bouwsteen.

Bouwsteen 5

De speciale aandacht voor goederenvervoer uit de 4e bouwsteen is er juist gezien de ligging van Gelderland op de internationale corridors. Het bevorderen van verkeersveiligheid is bouwsteen 5.

Meer informatie

Bekijk de hele visie die vastgesteld is door GS of lees de Engelstalige samenvatting.