Station Nijmegen Heyendaal

Gemeente Nijmegen, ProRail en provincie Gelderland werken samen aan de verbetering van station Nijmegen Heyendaal.
Station Nijmegen Heyendaal

Het station ligt bij de campus Heyendaal, de grootste werkgelegenheidslocatie van Gelderland. Dagelijks maken zo’n 15.000 reizigers gebruik van het trein- en busstation. Station Nijmegen Heyendaal is qua reizigersaantallen het derde station in de regio Arnhem – Nijmegen.

We vertellen graag meer

Treinstation Nijmegen Heyendaal is sinds de opening in 1972 nog grotendeels hetzelfde. Het aantal reizigers is sindsdien sterk toegenomen. Campus Heyendaal groeide de afgelopen tientallen jaren sterk. Op de campus vestigden onder andere de Radboud Universiteit, het Universitair Medisch Centrum St. Radboud, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het ROC Nijmegen.

De doorstroming van reizigers op het station staat door de reizigersgroei onder druk. De perrons en de oversteek zijn smal. Daardoor duurt het zeker in de spits lang voordat reizigers het station kunnen verlaten. Om de doorstroming op korte termijn te verbeteren zijn in 2017 tijdelijke trappen geplaatst. Ook hebben de Radboud Universiteit en Hogeschool Arnhem Nijmegen de lestijden aangepast. Zo ontstaat er een betere spreiding van reizigers.

Het station zelf is verouderd en het past niet in de groene campus. Het treinstation ligt in de spoorkuil. De hoofdtoegang naar het station ligt aan de Verlengde Groenestraat. Vanaf de Heyendaalseweg is het station nauwelijks zichtbaar. Gemeente Nijmegen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en  provincie Gelderland hebben besloten om in totaal bijna €14 miljoen te investeren voor een structurele verbetering van het station. De provinciale bijdrage is €6,4 miljoen, waarvan €3,7 miljoen afkomstig uit de gebiedsopgave Arnhem – Nijmegen en €2,7 miljoen uit het programma mobiliteit. De rijksbijdrage is in november 2019 bij het BO MIRT vastgesteld.

Wat gaan we doen?

  • een herkenbare entree aan de Heyendaalseweg
  • realiseren nieuwe en bredere overgang en trappen
  • spreiding tussen de Heyendaalseweg en Verlengde Groenestraat om de doorstroming van reizigers te verbeteren
  • verplaatsen liften naar de Heyendaalseweg
  • meer ruimte voor groen en golvende taluds

Prorail krijgt de opdracht om de plannen samen met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland uit te werken. Hierbij betrekken we Campuspartners, bewoners van de Verlengde Groenestraat, vervoerders en het ROCOV. Begin 2020 starten we met de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp. Wanneer we de plannen uitvoeren is nog niet bekend. Dat hangt ook af van de werkzaamheden voor elektrificatie van de Maaslijn.