HaltetaxiRRReis

Provincie Gelderland zet zich in voor een betere bereikbaarheid voor alle inwoners en reizigers. Vanaf 3 april 2022 rijdt haltetaxiRRReis.
mensen wachten bij haltetaxi

Deze deeltaxi verbindt iedereen in Gelderland met het openbaar vervoer netwerk op plekken en momenten dat het lijngebonden openbaar vervoer niet of beperkt rijdt. Iedereen die in staat is met het openbaar vervoer te reizen, dus ook rolstoelgebruikers, kunnen gebruik maken van haltetaxiRRReis. Het doelgroepenvervoer zoals dagbesteding, zorg- en leerlingenvervoer valt niet onder haltetaxiRRReis, dit blijft bij de regiovervoersystemen ondergebracht.

De introductie van haltetaxiRRReis draagt bij aan een betrouwbaar, toegankelijk en samenhangend openbaar vervoersnetwerk, waarmee mensen zorgeloos kunnen reizen, waar ze ook heengaan.

HaltetaxiRRReis

Meer informatie

Ga naar de website van RRReis voor meer informatie over de haltetaxiRRReis