Buurtbus

Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel werken intensief samen op gebied van openbaar vervoer; regio OV-Oost. Het openbaar vervoer is er voor iedereen. De buurtbus is onderdeel van het openbaar vervoer. De buurtbus zorgt ervoor dat dunbevolkte gebieden of wijken met elkaar verbonden blijven.

Buurtbus

De buurtbus is een kleinere bus voor 8 personen die volgens een vaste dienstregeling een vaste route rijdt. De chauffeurs zijn vrijwilligers die werkzaam zijn bij een buurtbusvereniging. In Gelderland zijn ruim 1475 vrijwilligers actief bij 33 buurtbusverenigingen. 

Bij de chauffeur kunt u een kaartje kopen met pinpas of creditcard. U kunt ook reizen met een OV-chipkaart. Abonnementen en de OV-studentenkaart zijn ook geldig in de buurtbus.

Een buurtbus kent maximaal 8 zitplaatsen en een chauffeursstoel.

Rol van de provincie

De provincies stellen eisen aan de vervoersbedrijven. De vervoersbedrijven maken de dienstregeling voor bus, tram, metro en regionale trein. Elke dienstregeling moet voldoen aan deze eisen. In OV-Oost rijden meerdere regionale vervoerders.

De voertuigeisen voor de buurtbus, waaronder bijvoorbeeld toegankelijkheid, veiligheid, milieu, herkenbaarheid, communicatiemiddelen zijn door de provincies opgesteld in het Programma van Eisen voor de dan geldende OV-concessie voor vervoerders.