Hoogwaardige fietsroute Zaltbommel - 's-Hertogenbosch (F2)

De hoogwaardige fietsroute van Zaltbommel naar 's-Hertogenbosch (F2) is momenteel in aanleg. De route krijgt een lengte van 15 km. De totale kosten bedragen € 20 miljoen.

Hoogwaardige fietsroute F2 goed alternatief voor de A2

De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch en provincies Gelderland en Noord-Brabant ontwikkelen samen met de Fietsersbond de hoogwaardige fietsroute F2, tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch. Het doel van de fietsroute is de fietstocht tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch sneller en veiliger te maken. Daarmee wordt het een aantrekkelijk alternatief voor de automobilist die op deze korte afstand (15 km) over de A2 rijdt. In het programma MIRT A2 Deil - Vught is deze hoogwaardige fietsroute opgenomen als één van de maatregelen om het fileprobleem op dat traject aan te pakken.

Comfortabel en veilig op de fiets

De hoogwaardige fietsroute krijgt brede fietspaden in een rode kleur, soms afgewisseld met een fietsstraat waarop de auto te gast is. Bij kruisingen met rustige wegen en rotondes in de bebouwde kom krijgen de fietsers voorrang, bij drukke kruisingen met autoverkeer worden tunnels of bruggen aangelegd. Hierdoor kan de fietser lekker doorfietsen.

Over het tracé

Kaart

Bekijk de volledige kaart via de knop.

Partners

De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch en provincies Gelderland en Noord-Brabant ontwikkelen samen met de Fietsersbond de hoogwaardige fietsroute F2 tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch. Het Rijk levert een financiële bijdrage.