Hoogwaardige fietsroute van Apeldoorn naar Deventer

Hoogwaardige fietsroute van Apeldoorn tot Deventer. Deze route is gereed en uitgevoerd door Cleantech Regio.
Snelle fietsroutes Wilhelminabrug deventer

Verbeteringen

Op de route zijn de 5 grootste knelpunten aangepakt. Het fietscomfort is hierdoor enorm vergroot. Bij het doorvoeren van de maatregelen stonden telkens de wensen van én voordelen voor fietsers centraal:

 • Vaker voorrang voor fietsers.
 • Aanleg van nieuwe fietspaden en fietsstraten.
 • Aanpassingen De Ontvangst en Veenhuizerweg in Apeldoorn.
 • Bij Twello krijgt het fietspad langs het spoor hellingbanen naar de N344
 • Fietsers gaan eerder en langer groen krijgen bij de verkeerslichten op de kruising N344-N790 Steenenkamer. De verkeerslichten worden hiervoor uiterlijk in april 2018 aangepast.
 • Er is onderzocht of de spoorbrug over de IJssel bij Deventer verbreed kan worden. Daar ligt nu een gecombineerd fiets- en voetpad van circa 3 meter breed. Verbreding blijkt mogelijk te zijn, maar de kosten zijn dusdanig hoog dat daar op dit moment geen budget voor is.
 • Op het traject Osseveld-Teuge is nieuwe innovatieve verlichting geplaatst.
 • Het fietspad op de Wilhelminabrug in Deventer mag alleen nog gebruikt worden door fietsers. Brommers moeten daar naar de rijbaan.
 • De rotonde N344-Woudweg Teuge is aangepast en de onoverzichtelijke situatie bij het autobedrijf is verbeterd.
 • Doorgaande fietsers worden voortaan niet meer door Twello geleid, maar via de provinciale weg N344.
 • Ook willen we diverse wensen uitvoeren die tijdens de inspraakprocedure zijn geuit. Zoals: route Woudweg Teuge-Veenhuizerweg Apeldoorn, plaatsen van wacht- en schuilhokjes, verbreden van het fietspad uitwisselpunt-spoorbrug Deventer. Of we ze ook daadwerkelijk gaan uitvoeren, wordt besloten als de kosten en financieringsmogelijkheden duidelijk zijn.

Kaart

Bekijk de volledige kaart via de knop.

Partners

De Cleantech Regio, de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Fietsersbond zorgen samen dat de snelle fietsroute er komt. De Cleantech Regio is een samenwerking van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De provincie Gelderland voert de regie. De Rijksoverheid financiert mee. De Fietsersbond praat mee en adviseert in de planfase.