Enquête over mogelijke oplossingsrichtingen sluipverkeer

Van maandag 6 mei tot en met zondag 19 mei 2024 voeren Provincie Gelderland en gemeente West Betuwe een online onderzoek uit over de mogelijke oplossingsrichtingen voor het sluipverkeer in de kernen Beesd, Tuil, Haaften en Waardenburg.

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen over de oplossingen meedenken. Dit is een vervolg op het verkeersonderzoek van 2023.

Geef uw mening

We horen graag van omwonenden en belanghebbenden hoe zij denken over mogelijke oplossingsrichtingen voor het sluipverkeer in de buurt. Van 6 mei t/m 19 mei 2024 kunnen zij het online onderzoek invullen en aangeven wat zij vinden van mogelijke oplossingen.

Hoe werkt deze meedenkronde? 

Bij deelname vragen we uw contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen informeren over de resultaten van deze meedenkronde en het vervolgproces. 

Let op: zoals al aangegeven gaat het op dit moment nog niet om de concrete maatregelen.  

U kunt per wegvak kiezen uit oplossingsrichtingen die gaan over het aanpassen van de weg en het stimuleren van ander reisgedrag. Nadat u een wegvak heeft aangeklikt, ziet u de mogelijke oplossingsrichtingen om verder te onderzoeken. Per mogelijke oplossingsrichting kunt u uw mening geven. 

We werken met drie keuzemogelijkheden: 

  1. Nee = Wat u betreft deze optie niet onderzoeken.  
  2. Geen oordeel = Wat u betreft kan deze optie worden onderzocht, maar het hoeft niet. 
  3. Ja = Wat u betreft deze oplossingsrichting wel onderzoeken en heeft uw voorkeur.   

Wat doen we met de resultaten van deze enquête?  

De resultaten uit deze meedenkronde en de adviezen van de hulpdiensten, belangenpartijen en de verkeerskundigen worden uitgewerkt. Deze presenteren we op deze projectpagina. Op bestuurlijk niveau stemmen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe en de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland af welke oplossingsrichtingen verder worden onderzocht. In de verkennende vervolgfase onderzoeken we dan de te treffen maatregelen en waar die mogelijk worden aangelegd. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad van West Betuwe welke maatregelen er worden genomen.