‘We zijn echt anders gaan boeren’

Carola en Jan van Ruiswijk hebben een melkveebedrijf in Ede met 65 koeien, een gemengde veestapel met onder andere jerseys. Ze hebben een gezinsbedrijf en zijn natuurinclusief bezig.
Kalfje krijgt drinken

Ze zijn zich aan het verdiepen in het verbeteren van de bodem: 

We zijn echt anders gaan boeren, met andere machines. We hebben machines verkocht en lichtere machines aangekocht die minder druk op de bodem geven, waardoor je de bodem niet samenperst. En we zijn ons gaan verdiepen in bodembiologie.

Jan en Carola werken met kruidenmengsels die een betere bodemstructuur geven, de droogtegevoeligheid verminderen door diepere worteling, meer biodiversiteit creëren en zorgen voor een beter mineralenaanbod. Carola heeft enorme lol in het vergaren en toepassen van nieuwe kennis en hoopt dat er veel jonge boeren opstaan die hier ook mee aan de gang gaan. Carola: “Het is echt heel leuk omdat je weer bezig bent met je vakgebied. Ik zie aan Jan dat hij het ook heel boeiend vindt en weer weet waarom hij boer is geworden. Dat is zoveel leuker. Er zijn zo veel jonge boeren in Gelderland met veel kennis. Die moeten we koesteren!”

Meer inspiratie?

Ga terug naar het inspiratie overzicht.