Startersboerderij

Varkenshouder Dirk Dekker van Varkensbedrijf De Veldkamp maakt zich, als ondernemer zonder opvolger, hard voor nieuwkomers in de agrarische sector. Het project Startersboerderij onderzocht wat starters doen en nodig hebben.
boer

Steeds meer inwoners hebben de ambitie om een agrarisch bedrijf te runnen. Ze zijn innovatief, hebben een frisse blik en zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid op het platteland. De weg ernaartoe is er echter één van puzzelen en uitdagingen aangaan. Want boer of tuinder worden: hoe pak je dat aan? Startersboerderij onderzocht wat starters doen en nodig hebben.

Informatie van startende boeren

“Startersboerderij is een project waarin we op zoek gingen naar startende boeren. Wat drijft hen om boer te willen worden in deze tijd? Wat zijn hun kernwaarden en ambities? Hoe groot is de groep startende boeren in Nederland? Zijn er overeenkomsten in hun achtergrond (komen zij bijvoorbeeld van het platteland of juist niet)? Kun je wel boer worden als je niet op een boerderij bent opgegroeid? Welke wegen bewandelen zij om een agrarische onderneming te starten? Hoe komen zij aan een locatie en wat voor financieringsvormen zijn hiervoor denkbaar? Welke rol spelen eventuele stoppende boeren hierin? En: wat hebben startende boeren nodig om succesvol ondernemer te worden?”

Behouden en vernieuwen door nieuwe ondernemers

“Het huidige aantal boeren in Nederland daalt. Dat heeft deels te maken met vergrijzing en economische factoren. Maar we moeten uitkijken dat we de belangrijke waarden die boerderijen aan het Nederlandse landschap bieden, niet verliezen. Naast het maken van kwalitatief hoogwaardig voedsel, spelen boerderijen een grote rol in onze cultuur en hebben zij belangrijke functies ten aanzien van natuurbeheer, educatie (waar komt ons eten vandaan?), kennisvoorziening (Nederland loopt voorop in kringlooplandbouw) en landschapsinrichting. Zoals een boer uit Renswoude eens zei: “De landbouw kleedt het buitengebied aan.” Om deze onmisbare functies te behouden en vernieuwende inzichten te gebruiken om te zorgen voor een duurzame toekomst, is het belangrijk dat we ruimte maken voor nieuwe agrarische ondernemers.”

Mogelijkheden bieden

“Startersboeren geven over het algemeen aan dat zij zich vooral willen richten op kringlooplandbouw met duurzaam bodembeheer, oog voor de natuur en slimme innovaties die groen ondernemen beter mogelijk maken. Vaak zetten zij in op gemengde bedrijven en vinden zij (directe) verbinding met consumenten belangrijk. Als je wilt dat dit soort ondernemingen ontstaan, moet je zorgen voor een voedingsbodem voor een platteland waarin innovatievermogen, natuur, recreatie en agrarisch ondernemerschap hand in hand gaan. Een voorwaarde hiervoor is dat beleid, wet- en regelgeving meer ruimte bieden voor gemengde bedrijven en vernieuwende bedrijfsmodellen.”

Het doel is bereikt

“In het project vonden we meer dan 50 startende boeren in hun proces een eigen onderneming te beginnen. Ze werden geïnspireerd en een aantal van hen kreeg vanuit het ontwikkelde model Starterboerderij handvatten om de volgende stap te zetten. Partijen die hen verder kunnen helpen (denk aan belangenorganisaties, provincie en gemeenten, banken en adviseurs) zijn op de hoogte gebracht van de rol die zij spelen in het mogelijk maken van nieuw agrarisch ondernemerschap en willen hierin samenwerken. Verschillende landelijke en internationale initiatieven en projecten voor starters worden geïnspireerd en gevoed door de inzichten en kennis vanuit Startersboerderij. Wij kunnen hen concrete ervaringen bieden van startersboeren waar we contact mee hebben. Het doel van het project is bereikt.

Nieuwe uitdagingen

We hebben veel inzicht gekregen in de groep startersboeren die Nederland rijk is. Ook bedachten we een conceptmodel dat hen kan helpen om verder te komen, brachten we samenwerkingsverbanden bij elkaar en haalden we knelpunten boven die moeten worden opgelost om meer ruimte voor startersboeren te creëren. Dit draagt weer bij aan het (door)ontwikkelen van andere trajecten voor startersboeren. En we hebben dus ook nieuwe uitdagingen: het model daadwerkelijk ontwikkelen en in praktijk brengen, en die knelpunten oplossen. Ook de rol van stoppende boeren moet meer worden benut. Naast mogelijke locaties kunnen zij kennis en ervaring bieden die onmisbaar is voor starters om agrarisch ondernemers te worden.”

Hier vindt u meer informatie over het project Startersboerderij.

Meer inspiratie?

Ga terug naar het inspiratie overzicht.