Klein maar fijn: sociaal wonen in Ecowieck

Gemeente Beuningen wilde toekomstige bewoners betrekken bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk in Ewijk: Ecowieck. De leden van CPO Calimero hadden een droom: duurzaam en natuurvriendelijk een buurt bouwen met privacy en ruimte om te delen.
6d01647f93be_img_0901_4_kopie.jpg

In 2023 en 2024 verhuizen de leden van CPO Calimero naar een deel van de nieuwe wijk Ecowieck in Ewijk. Ze gaan er wonen in tiny houses, een deel koop, een deel huur. Gemaakt van zo veel mogelijk natuurlijk en duurzaam materiaal. Samen bouwen ze een gemeenschappelijk gebouw, met een vergaderruimte, bar en keuken, en delen ze spullen als een wasmachine. Energie wekken ze op met zonnepanelen, ze verbouwen groente, enzovoort. Maar zo’n droom maak je niet zomaar tot werkelijkheid, ontdekten Monica en Myrinne.

De bouw van de buurt is gestart! Volg de voortgang op CPO Calimero op Facebook en  CPO Calimero op Instagram

Alles kost meer tijd

Beiden sloten zich in 2021 aan bij CPO Calimero. Toen had gemeente Beuningen de plannen van CPO Calimero voor sociaal en duurzaam wonen al geaccepteerd. Weet dat je voor lange tijd een lange adem nodig hebt voor een project als dit, benadrukken beiden. Myrinne: “In Nederland is bijna niemand ingesteld op groepen zoals wij. Bijna alles kost extra tijd. Verplaatsbare tiny houses hoeven aan minder regels te voldoen. Wij willen er permanent wonen.” Monica: “Dan moet je zelf grond kopen en je houden aan alle bouwnormen. Die gelden voor stenen huizen; wij bouwen met hout. We hadden een vergunning nodig van de omgevingsdienst en die is niet gewend zoiets te beoordelen. Gaat hout bijvoorbeeld wel lang genoeg mee?” Er zijn maar weinig banken die geld lenen aan een groep. Subsidies zijn vaak gericht op privé-eigendom; zonnepanelen boven de gedeelde parkeerplaats kon bijvoorbeeld niet. Ze hebben voorbeelden genoeg. Monica: “Uiteindelijk zijn we zo’n 5 jaar bezig. Dat is geen kortetermijnoplossing voor het woonprobleem.”

Samenwerken met gemeente

Ook voor de gemeente was werken met een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) nieuw. Myrinne: “Een projectontwikkelaar kan voor tonnen garant staan, wij niet. We moesten samen zoeken hoe we zulke dingen op moesten lossen, dat kun je niet van tevoren allemaal bedenken. Andere gemeenten hebben al wel zulke projecten gedaan. Het zou mooi zijn als ze meer samenwerken en kennis delen.” 

Procesbegeleider voor goede start

CPO Calimero kreeg subsidie van provincie Gelderland voor een procesbegeleider. Monica: “Zo’n procesbegeleider is echt een must. In het begin heeft die alle contacten gelegd en onderhouden. Zonder procesbegeleider kan je niet starten, dan weet je niet hoe je zo’n project van de grond moet krijgen. Inmiddels zitten wij er zo in, dat wij de details beter kennen.” Ze hopen in de winter van 2022-2023 te gaan bouwen. Daarvoor hebben ze een bouwmanager. Monica: “Als collectief kan je niet alles zelf. We willen bijvoorbeeld echt geen fouten maken met de fundering. Wat we verder gaan tegenkomen, zien we dan wel weer.” 

Woningcorporatie verzorgt sociale huur

Omdat de gemeente voorschreef dat 30% van de woningen betaalbaar moet zijn, komen er 9 tiny houses in de sociale huur. “We hadden nog nooit met een CPO samengewerkt, maar het past heel mooi bij waar we voor staan. Daarom vinden we het een interessante proef. Net als de ecologische tiny houses”, vertelt Koen van Kaam, projectleider vastgoed bij Woonwaarts. “Normaal komen huurders bij ons pas in beeld als de woningen er staan. Nu kozen we met hen het type tiny house, en waar dit op de kavel komt. Wij geven vooraf financiële en technische kaders en keuren uiteindelijk goed of af, maar daartussen is het vooral aan de bewonersgroep. De WBVG heeft veel ervaring met collectief wonen, wij niet. Daarom zorgt zij met de huurdersvereniging voor de verhuur en het beheer en onderhoud van onze 9 tiny houses. We hebben geprobeerd iedere huurder met een architect zijn/haar eigen huisje te laten ontwerpen. Maar we liepen tegen problemen aan die we niet op tijd konden oplossen. Een kant-en-klaar concept maakte het plan overzichtelijk en haalbaar.” Groepen adviseert hij: “Probeer een corporatie te vinden die goed aansluit bij de visie van het CPO. Ik denk dat dat veel discussies scheelt. Betrek de corporatie vroeg in het proces.” En wooncorporaties die ook voor zo’n project worden gevraagd: “Wees direct duidelijk over de kaders waarbinnen je wil en kan meewerken. Besef dat dit meer tijd en energie kost dan een regulier project.” 

Hechte buurt

Myrinne: “Deze periode is heftig. Het voelt haast als een ontgroening. Daardoor leren we elkaar wel goed kennen en zijn we nu al een hechte buurt. Ik kijk er enorm naar uit om er met hen te gaan wonen, samen de moestuin te maken. Daarom begon ik hier ook aan: ik wil graag samen met anderen wonen, kleiner, simpeler, duurzamer. Het is ingewikkelder dan ik dacht, maar als we er straks wonen, zijn we dit alles zo vergeten.” 

Lijkt u het ook wel wat om zo te wonen? CPO Calimero bestaat momenteel uit 27 leden; er zijn nog 3 kavels te koop. De groep is bewust heel divers qua leeftijd, achtergrond enzovoort. Belangrijkste overeenkomst: iedereen wil duurzaam wonen, is sociaal betrokken en wil een goede buur zijn.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CPO Calimero of lees meer op de website van gemeente Beuningen.

Ook de andere artikelen lezen?