Thema overzicht

De informatie op onze website is zo veel mogelijk onderverdeeld in thema's. In onderstaande overzicht van thema's kunt u doorklikken op het thema waarin u interesse heeft.

Thema's

Ondernemen

Samenwerken is daarbij ons uitgangspunt. Complexe opgaven pakken we onder andere via de Gelderse Gebiedsagenda’s in samenhang aan.

Bereikbaar Gelderland

Om Gelderland ook in 2030 bereikbaar te houden gaan we verbinden, veranderen en vergroenen.

Actueel

Op deze pagina treft u alle actuele onderwerpen op een rij. Denk aan nieuws, Woo-verzoeken maar ook evenementen en projecten.

Natuur

Als provincie houden we ons bezig met het ontwikkelen, beschermen, herstellen en onderhouden van de natuur. Dit doen we samen met andere overheden en natuurorganisaties.

Duurzaamheid

Voor een schoon, veilig en gezond Gelderland moet onze manier van wonen, werken, verplaatsen en leven echt anders in alle opzichten.

Omgeving

We hebben veel ambities, zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Samen werken we aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

Organisatie

Provincie Gelderland werkt samen met partners en inwoners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dat doen Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) samen met zo'n 1.500 medewerkers.

Politiek

Provinciale Staten nemen besluiten over wat we gaan doen; Gedeputeerde Staten bepalen hoe het gebeurt en voeren het uit. Vervolgens controleren Provinciale Staten of de gedeputeerden het ook goed doen.

Wonen en leven

Wat heeft Gelderland te bieden op het gebied van sport, recreatie of toerisme? Dat vindt u op deze pagina. Interessant nieuws over woningbouwprojecten, samenwerkingsprojecten of de veiligheid in uw omgeving is hier ook te vinden.

Projecten

Voor veel onderwerpen werken we op basis van projecten. In het overzicht van onze actuele projecten vind u de projecten waar we op dit moment aan werken.