Thema overzicht

De informatie op onze website is zo veel mogelijk onderverdeeld in thema's. In onderstaande overzicht van thema's kunt u doorklikken op het thema waarin u interesse heeft.

Thema's

Actueel in Gelderland

Op deze pagina treft u alle actuele onderwerpen op een rij. Denk aan nieuws, maar ook evenementen en projecten.

Bereikbaar Gelderland

Om Gelderland ook in 2030 bereikbaar te houden gaan we verbinden, veranderen en vergroenen.

Duurzaamheid in Gelderland

Voor een schoon, veilig en gezond Gelderland moet onze manier van wonen, werken, verplaatsen en leven echt anders in alle opzichten.

Natuur in Gelderland

Als provincie houden we ons bezig met het ontwikkelen, beschermen, herstellen en onderhouden van de natuur. Dit doen we samen met andere overheden en natuurorganisaties.

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

In onze omgevingsvisie staat wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland klaar te maken voor de toekomst.

Ondernemen in Gelderland

We werken aan een sterke en toekomstgerichte economie.

Organisatie

Provincie Gelderland werkt samen met partners en inwoners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dat doen Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) samen met zo'n 1.500 medewerkers.

Politiek in Gelderland

Provinciale Staten nemen besluiten over wat we gaan doen; Gedeputeerde Staten bepalen hoe het gebeurt en voeren het uit. Vervolgens controleren Provinciale Staten of de gedeputeerden het ook goed doen.

Wonen en leven in Gelderland

Wat heeft Gelderland te bieden op het gebied van sport, recreatie of toerisme? Dat vindt u op deze pagina. Interessant nieuws over woningbouwprojecten, samenwerkingsprojecten of de veiligheid in uw omgeving is hier ook te vinden.

Projecten en dossiers

Voor veel onderwerpen werken we op basis van projecten. In het overzicht van onze actuele projecten vind u de projecten waar we op dit moment aan werken. Ook hebben we een aantal belangrijke onderwerpen verzameld om hierover een dossier op te bouwen. In het overzicht vind u onze huidige dossiers.