Logistiek en goederenvervoer

Wilt u: een haalbaarheids- of onderzoekstudie voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer (laten) uitvoeren? Of investeren in overslagvoorzieningen voor multimodaal goederenvervoer? Of een (praktijk)proef (laten) doen voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Gesloten
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (3 maanden)
Voor wie: Iedereen kan subsidie aanvragen.
Het subsidieplafond is bereikt

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor haalbaarheids- en onderzoekstudies naar multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer, voor projecten om te investeren in overslagvoorzieningen voor multimodaal goederenvervoer en voor (praktijk)proeven voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer. Bij multimodaal goederenvervoer worden goederen met meerdere vervoermiddelen vervoerd.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de activiteiten plaatsvinden in de provincie Gelderland, of het begin- of eindpunt van de goederenvervoerstroom in Gelderland ligt;
  • De activiteiten passen in bouwsteen 4 van de Visie op een bereikbaar Gelderland;
  • een (praktijk)proef bijdraagt aan of een besparing oplevert voor de Gelderse logistieke sector.

De complete tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.9 Logistiek en Goederenvervoer).

De subsidie voor haalbaarheids- en onderzoeksstudies bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 100.000.

De subsidie voor investeringsprojecten bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 1.000.000.

De subsidie voor (praktijk)proeven bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000. Het maximum is afhankelijk van doel en uitvoerders.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor deze subsidie. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar. Dit subsidieplafond is bereikt, u kunt deze subsidie niet meer aanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.