Jeugdpodiumkunsten

Wilt u als professionele organisatie op het gebied van jeugdpodiumkunsten voorstellingen en producties ontwikkelen of uitvoeren? En werkt u daarvoor in een samenwerkingsverband met minstens twee professionele aanbieders of afnemers van jeugdpodiumkunsten? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Professionele aanbieders of afnemers van jeugdpodiumkunsten kunnen subsidie aanvragen. Deze subsidie geldt niet voor amateurgezelschappen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen om voorstellingen en producties op het gebied van jeugdpodiumkunsten te ontwikkelen of uit te voeren.  

Met deze regeling willen we een professioneel en passend aanbod van jeugdpodiumkunsten mogelijk maken voor alle Gelderse jeugd (0 – 18 jaar) op scholen en podia in Gelderland.   We stimuleren samenwerking en kennisdeling tussen aanbieders of afnemers. Regionale spreiding, verscheidenheid van het aanbod en talentontwikkeling en innovatie in de jeugdpodiumkunsten in Gelderland is daarbij belangrijk. 

U komt in aanmerking voor deze subsidie als:  

  • u een BIS-instelling, Fondsinstelling of een andere professionele aanbieder of afnemer van jeugdpodiumkunsten bent; 
  • u voor uw voorstelling of productie in een samenwerkingsverband werkt dat bestaat uit minstens twee professionele aanbieders of afnemers (zoals podia, scholen of cultuurpunten) van jeugdpodiumkunsten; 
  • tenminste één van de betrokken aanbieders ook een BIS- of Fondsinstelling is op het moment dat u de aanvraag indient; 
  • de voorstelling of productie niet eerder in Gelderland is uitgevoerd;
  • de voorstelling of productie waarvoor u subsidie aanvraagt binnen 24 maanden na de subsidieverlening wordt uitgevoerd;
  • u met de voorstelling of productie een publiek bereikt van minstens 1000 Gelderse jeugdige bezoekers.  

In het overzicht ‘Veelgestelde vragen’ onder het kopje ‘Documenten en links’ vindt u een toelichting op deze voorwaarden. 

De complete tekst van de regeling én de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidies Gelderland 2023, paragraaf 5.8, Jeugdpodiumkunsten

De subsidie bedraagt maximaal 60 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000. 

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Jeugdpodiumkunsten. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

In deze Checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. In de checklist staat ook welke gegevens we in een projectplan, begroting en samenwerkingsovereenkomst van u verwachten. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van €538.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ de behandelstatus van uw subsidie.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.