Instandhouden gemeentelijke monumenten

Wilt u als gemeente de instandhouding van gemeentelijke monumenten subsidiëren? Deze regeling is gesloten. Later dit jaar wordt bekend wanneer deze weer opengaat.
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Voor subsidieaanvragen voor 2023 is deze regeling nu gesloten.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor uw gemeentelijke monumentenregeling.

U kunt subsidie aanvragen als er voor het in stand houden van monumenten in uw gemeente:

  • geld is gereserveerd in de gemeentelijke begroting;
  • een geldende verordening is.

De complete tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.5 Instandhouding gemeentelijke monumenten.

We berekenen het subsidiebedrag op basis van alle aanvragen die tot en met 31 december 2022 zijn ingediend. Bij het aanvragen van de subsidie is dus nog niet bekend hoe hoog het subsidiebedrag per gemeente is. Dit is maximaal het bedrag dat de gemeente zelf gereserveerd heeft in de gemeentelijke begroting.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning, Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   
Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Instandhouden gemeentelijke monumenten. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’.

U kunt deze subsidie aanvragen van 2 september tot en met 31 december 2022. 

Behandeling aanvraag

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. Voor de aanvragen binnen deze regeling geldt een beslistermijn van 13 weken vanaf 31 december 2022. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ de behandelstatus van uw subsidie.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.