Instandhouden gemeentelijke monumenten

Deze regeling is gesloten. U kunt voor 2022 geen subisidie meer aanvragen. Als er informatie bekend is over de subsidiemogelijkheden voor 2023 vindt u die op deze subsidiepagina.
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor uw gemeentelijke monumentenregeling.

U kunt subsidie aanvragen als:

  • in de begroting van de gemeente geld gereserveerd is om gemeentelijke monumenten in stand te houden;
  • de gemeente een geldende verordening voor de instandhouding van haar gemeentelijke monumenten heeft.

De complete tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.5 Instandhouding gemeentelijke monumenten.

We berekenen het subsidiebedrag op basis van alle aanvragen die tot en met 31 december 2021 zijn ingediend. Bij het aanvragen van de subsidie is dus nog niet bekend hoe hoog het subsidiebedrag per gemeente is. Dit is maximaal het bedrag dat de gemeente zelf gereserveerd heeft in de gemeentelijke begroting.

Direct verder

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.