Gelderland Sport!

Jongen op crossfiets

Welkom in Gelderland! Hier werken we aan een gezond, schoon, veilig en welvarend Gelderland. Sport draagt hier actief aan bij. De komende jaren hebben we speciale aandacht voor de maatschappelijke functie van sport. We dragen eraan bij dat sport toegankelijk is, zeker ook voor minder valide sporters en sporters met een verstandelijke beperking. We gaan armoede en tweedeling in de sport tegen en ondersteunen innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van voeding. Daarnaast zetten we in op vrijwilligers en sportclubs die zich sterk maken voor het verduurzamen van hun accommodaties. We investeren in talentontwikkeling en leveren een bijdrage aan de sociale cohesie en het versterken van de economie, door sportevenementen mede mogelijk te maken. Hierbij zoeken we ook nadrukkelijk de verbinding met de breedtesport en aangepast sporten. 

Voor de beleidsperiode 2020-2023 hebben we 4 actielijnen uitgezet. Bekijk de actielijnen:  

  1. Meedoen en ontmoeten
  2. Evenementen en talenten inspireren Gelderland
  3. Gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving
  4. Duurzame sportomgeving

Uitgebreide informatie hierover lees je in onze Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 (PDF 5,8 MB).

Gelders Sportakkoord verbindt

Het Gelders Sportakkoord staat voor inspireren, verbinden en samenwerken. Met het Gelders Sportakkoord willen we de kracht van sport in Gelderland nóg beter benutten; met 140 partners samen investeren in een sterk en gezond Gelders sportklimaat. Het akkoord is daarmee een instrument van de sportwereld zelf met de provincie als een van de partners. Neem ook eens een kijkje op de website van het Gelders Sportakkoord. Hier worden de resultaten, ambities en partners van het Gelders Sportakkoord in beeld gebracht. 

Regelingen

Regeling Aanpassingen gemeenschapsvoorziening

Vanaf 3 mei 2021 is deze bestaande regeling uitgebreid met 4 nieuwe onderdelen en nu ook beschikbaar voor de sportsector. Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • Laagdrempelige ontmoetingsplekken buiten, met aandacht voor groen en bewegen,
  • Het aanpassen van een gebouw of een gedeelte van een gebouw tot gemeenschapsvoorziening.
  • Sportvoorzieningen met een brede maatschappelijke functie en buitenruimtes, waar beweegactiviteiten en ook sociale activiteiten plaatsvinden
  • Het verduurzamen van gemeenschapsgebouwen en ontmoetingsplekken buiten

Meer informatie vindt u op de subsidiepagina Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening.

Aangepaste subsidieregels Sportevenementen en side-events

Vanaf 4 januari 2021 zijn er nieuwe subsidieregels voor het onderdeel sportevenementen en side-events van het programma Gelderland Sport! Je kunt een subsidie aanvragen voor een internationaal sportevenement, een regulier sportevenement en/of een programma van side-events bij een sportevenement. Meer informatie vindt u in het Uitvoeringsbeleid Subsidieregels Evenementen en Talenten 2021-2023 (PDF 517 kB).

Beleidskader Sportsponsoring 2021-2023

Voor de periode 2021-2023 is een nieuw Uitvoeringskader sportsponsoring (PDF 94 kB) op gesteld, met daaraan gekoppeld een Evenementenkalender sportsponsoring (PDF 72 kB).

Aangepaste regels Regionale sporttalentenprogramma’s

Vanaf 4 januari 2021 zijn er nieuwe subsidieregels voor het onderdeel regionale sporttalentenprogramma’s. Doel van de talentenprogramma’s is het opleiden van toekomstige sporttoppers, maar het programma moet zich ook richten op het versterken van de betreffende sport. Je kunt een subsidie aanvragen voor een regionaal sporttalenten programma of voor een regionaal multisport talenten programma. Meer informatie vindt u in het Uitvoeringsbeleid Subsidieregels Evenementen en Talenten 2021-2023 (PDF 517 kB).

Subsidieregeling Sportieve inrichting buitenruimte – netsportveld WK Volleybal Vrouwen 2022

In aanloop naar het WK Volleybal Vrouwen 2022 kan vanaf 10 januari 2022 een subsidie voor de aanleg van een netsportveld in de buitenruimte worden aangevraagd. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden in deze factsheet (PDF 800 Kb).

Brochures

Documenten

Films