Gelderland Sport!

Jongen op crossfiets

Vanaf 2020 tot en met 2023 versterken we het Gelderse sportklimaat door in te zetten op gezonde voeding en gezonde leefomgeving, sportevenementen, vrijwilligers, open clubs en vitale sportparken, talentontwikkeling en een duurzame sportinfrastructuur. Voor breedtesport en sporters met een beperking is daarbij veel aandacht.

We werken dit uit op basis van 4 hoofdthema’s:

  • bevorderen verbondenheid;
  • evenementen en talenten die Gelderland inspireren;
  • gezonde burgers in een gezonde leefomgeving;
  • duurzame verenigingen en accommodaties.

Provinciale Staten stellen het nieuwe beleidskader Gelderland Sport! rond de zomer van 2020 vast.

Gelders Sportakkoord

Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat een vitale, sportieve en aantrekkelijke Gelderse sportregio. Een goed sportklimaat maak je samen. Partijen zijn door provincie Gelderland uitgedaagd en hebben elkaar geïnspireerd om hun ambities in het Gelders Sportakkoord de komende jaren te realiseren. Het Gelders Sportakkoord is vanaf 2017 al door meer dan 140 partijen ondertekend en vormt de basis voor samenwerking en versterking van het Gelders sportklimaat. Nu bijna 3 jaar later, is het tijd om het Gelders Sportakkoord te vernieuwen. Op basis van behaalde resultaten en nieuwe ambities werken de betrokken organisaties het Gelders Sportakkoord 2.0 uit. Neem ook eens een kijkje op de website geldersportakkoord.nl waar resultaten, ambities en partners van het Gelders Sportakkoord in beeld worden gebracht.

Economische kracht van sport

Gelderland ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een van de belangrijkste sportprovincies van Nederland. Jaarlijks worden er meerdere grote nationale en internationale sportevenementen georganiseerd. De provincie stimuleert de komst en organisatie van sportevenementen met subsidie. Zij dragen bij aan de realisatie van sportieve, maatschappelijke en economische doelstellingen. Zij maken de provincie aantrekkelijk om er te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren.

Daarnaast gebruiken we evenementen om Gelderland te promoten. Dit doen we door sponsorovereenkomsten bij evenementen aan te gaan. Deze bieden de mogelijkheid om het beste en mooiste van Gelderland te laten zien en te laten ervaren. Actuele beleidsdoelstellingen van provincie Gelderland kunnen kenbaar worden gemaakt en met elkaar verbonden worden. De notitie Beleidskader Sportsponsoring 2020 (PDF 229 kB) beschrijft welk beleid de provincie voert bij het aangaan van sponsorovereenkomsten.

Maatschappelijke kracht van sport

We steunen de ontwikkeling van Open Sportclubs en Vitale Sportparken, zoals de brochure Op weg naar de toekomst (PDF 1,5 MB) beschrijft. Door meer samenwerking aan te gaan met andere partijen worden deze verenigingen meer toekomstbestendig en behouden en versterken zij hun plek in een dorp of wijk. Nieuwsgierig hoeveel Open Clubs en Vitale Sportsportparken er in Gelderland gerealiseerd worden of al zijn? Bekijk de Inspiratieflyer Vitale Sportaanbieders (PDF 4 MB). Door het verbeteren van de kwaliteit van recreatieve routes en het inrichten van sportieve buitenruimtes, stimuleren we sport en bewegen.

Talentontwikkeling 

In de afgelopen periode is in Gelderland het 'Gelders model voor talentontwikkeling in de sport' ontwikkeld. Hierbij gaat het om de optimale ontwikkelomgeving voor sporttalenten, en de goede balans met welzijn en school. In dit Gelderse model voor talentontwikkeling werken diverse partijen intensief met elkaar samen. In deze periode zal het Gelders Model verder worden uitgebouwd en ingevoerd in Gelderland. Jaarlijks worden ongeveer 900 sporttalenten met en zonder beperking begeleid en ondersteund. Hierdoor ligt de kwaliteit van de regionale talentenprogramma’s op een hoog niveau. Voor ondersteuning kunt u terecht bij Topsport Gelderland. U kunt ook mailen naar info@topsportgelderland.nl.

Subsidieregelingen

Nieuwe subsidieregeling sportevenementen en side-events

Per 6 januari 2020 zijn er nieuwe aangepaste subsidieregels voor het onderdeel sportevenementen en side-events van het programma Gelderland Sport! Momenteel wordt gewerkt aan een meerjarig beleidskader voor sportevenementen. De nieuwe regels gelden voor het overgangsjaar 2020. U kunt vanaf deze datum subsidie aanvragen voor een internationaal sportevenement, een regulier sportevenement en/of een programma van side-events bij een sportevenement. Meer informatie staat op de pagina sportevenementen.

De belangrijke aanpassingen in de subsidieregels voor sportevenementen zijn:

  • Er moeten meer bezoekers en deelnemers naar een evenement komen.
  • Het krijgen van een bijdrage voor de organisatie van een nationaal kampioenschap of Internationale Wedstrijd van vergelijkbaar niveau wordt gemakkelijker.
  • De organisatoren van een dergelijk evenement krijgen in principe een standaardbedrag voor de organisatie van het evenement en voor de side events.
  • U kunt subsidie aanvragen zolang de regeling geldt en zolang er voldoende geld beschikbaar is. 

Overige subsidieregelingen Gelderland Sport!

Voor alle overige subsidieregelingen van Gelderland Sport! is op dit moment geen geld beschikbaar. Het gaat hier om de regelingen: Open clubs en Vitale sportparken, Sport en Innovatie, Talentontwikkeling, Sportieve inrichting buitenruimte. Versterken jeugdopleiding sport en Sporttalenten als ambassadeur. Rond de zomer van 2020, na de vaststelling van het nieuwe beleidskader Gelderland Sport!, bekijken we opnieuw welke regelingen worden voort- of stopgezet.

Brochures

Documenten

Films