Gelderland Sport!

De komende jaren versterken we het Gelderse sportklimaat door in te zetten op sportevenementen, open sportverenigingen en vitale sportparken, goede routenetwerken, sportieve buitenruimte, talentontwikkeling en innovatie op het gebied van sport, voeding en gezondheid. Voor sporters met een beperking is veel aandacht. Gelderland Sport bestaat uit 3 pijlers: de economische, de maatschappelijke en de sportieve pijler. We hebben tot 2020 bijna €25 miljoen beschikbaar voor het versterken van het Gelders Sportklimaat.

Gelders Sportakkoord

Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat een vitale, sportieve en aantrekkelijke Gelderse sportregio. Een goed sportklimaat maak je samen. Partijen zijn door de provincie Gelderland uitgedaagd en hebben elkaar geïnspireerd om hun ambities in het Gelders Sportakkoord de komende jaren te realiseren. Dit Gelders Sportakkoord is begin 2017 door meer dan 80 partijen ondertekend en vormt de basis voor samenwerking en versterking van het Gelders sportklimaat.

Nieuwe subsidiemogelijkheden

U kunt vanaf 1 april 2017 subsidie aanvragen voor Sportevenementen, Open club en vitale sportparken en Talentontwikkeling. Vanaf 1 november 2017 kunt u ook subsidie aanvragen voor de Sportieve inrichting buitenruimte en voor Versterking van recreatieve routes.

Economische kracht van sport

Sprankelende sportevenementen met een grote economische- en maatschappelijke impact vergroten de leefbaarheid en dynamiek in Gelderland, stimuleren tot meer sporten en bewegen en versterken de economie. We ondersteunen een aantal van deze evenementen. Ook ondersteunen we innovaties op cross-overs tussen sport/bewegen, voeding en gezondheid.

Gelderse sportevenementenkalender

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het evenement op de Gelderse evenementenkalender staan. Dit betekent dat het evenement aan de volgende voorwaarden moet voldoen: het vindt op NK-, EK- of WK-niveau (of vergelijkbaar) plaats en heeft een grote economische en maatschappelijke impact. Om voor 2018 en 2019 op de  evenementenkalender te komen, moet u uw verzoek minimaal 9 maanden voorafgaand aan het evenement indienen via het aanmeldformulier voor evenementenkalender sport. Het uitgebreide toelichtingsformulier (PDF 360 kB) kan u helpen het aanmeldformulier zo goed mogelijk in te vullen. Gedeputeerde Staten nemen binnen 13 weken na ontvangst een besluit over de aanvraag.

Maatschappelijke kracht van sport

We steunen de ontwikkeling van open sportclubs en vitale sportparken. Door meer samenwerking aan te gaan met andere partijen worden deze verenigingen meer toekomstbestendig en behouden en versterken zij hun plek in een dorp of wijk. Door het verbeteren van de kwaliteit van recreatieve routes en het inrichten van sportieve buitenruimtes, stimuleren we sport en bewegen.

Talentontwikkeling

In de afgelopen periode is in Gelderland het 'Gelders model voor talentontwikkeling in de sport' ontwikkeld. Daarbij het gaat om de optimale ontwikkelomgeving voor sporttalenten, in goede balans met welzijn en school. Jaarlijks worden ongeveer 600 sporttalenten met en zonder beperking begeleid en ondersteund. In dit Gelderse model voor talentontwikkeling werken diverse partijen intensief met elkaar samen. Hierdoor ligt de kwaliteit van de regionale talentenprogramma’s op een hoog niveau.

Sport bereikbaar voor iedereen

Sport is voor iedereen. Om actief te doen en om naar te kijken, op hoog niveau of gewoon ter ontspanning. Wij vinden het belangrijk dat in Gelderland iedereen met of zonder beperking op alle niveaus kan sporten, van breedtesport tot topsport. Wist u bijvoorbeeld dat de Special Olympics in 2018 opnieuw in Gelderland plaatsvinden? In 2017 en 2018 vinden diverse evenementen aangepast sporten plaats.

Documenten