Gelderland Sport!

De komende jaren versterken we het Gelderse sportklimaat door in te zetten op sportevenementen, open sportverenigingen en vitale sportparken, goede routenetwerken, sportieve buitenruimte, talentontwikkeling en innovatie op het gebied van sport, voeding en gezondheid. Voor sporters met een beperking is veel aandacht. Gelderland Sport bestaat uit 3 pijlers: de economische, de maatschappelijke en de sportieve pijler. We hebben tot 2020 bijna €25 miljoen beschikbaar voor het versterken van het Gelders Sportklimaat.

Gelders Sportakkoord

Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat een vitale, sportieve en aantrekkelijke Gelderse sportregio. Een goed sportklimaat maak je samen. Partijen zijn door de provincie Gelderland uitgedaagd en hebben elkaar geïnspireerd om hun ambities in het Gelders Sportakkoord de komende jaren te realiseren. Dit Gelders Sportakkoord is begin 2017 door meer dan 80 partijen ondertekend en vormt de basis voor samenwerking en versterking van het Gelders sportklimaat.

Nieuwe subsidiemogelijkheden

Per 1 mei zijn er aanpassingen van 2 belangrijke subsidieregelingen voor sportverenigingen en sportparken. Het gaat om aangepaste regels voor Open clubs en Vitale sportparken en Lokale hernieuwbare energieprojecten. U kunt hiervoor subsidie aanvragen, zolang de regeling geldt en zolang er voldoende geld beschikbaar is. U vindt hier een overzicht van alle subsidieregelingen van de provincie Gelderland. Overige subsidieregelingen waar u gebruik van kunt maken zijn: Sportieve inrichting buitenruimte, Versterking van recreatieve routesSportevenementen, Open club en vitale sportparken en Talentontwikkeling.

Economische kracht van sport

Sprankelende sportevenementen met een grote economische- en maatschappelijke impact vergroten de leefbaarheid en dynamiek in Gelderland, stimuleren tot meer sporten en bewegen en versterken de economie. We ondersteunen een aantal van deze evenementen. Ook ondersteunen we innovaties op cross-overs tussen sport/bewegen, voeding en gezondheid.

Gelderse sportevenementenkalender

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het evenement op de Gelderse evenementenkalender staan. Dit betekent dat het evenement aan de volgende voorwaarden moet voldoen: het vindt op NK-, EK- of WK-niveau (of vergelijkbaar) plaats en heeft een grote economische en maatschappelijke impact. Om voor 2018 en 2019 op de  evenementenkalender te komen, moet u uw verzoek minimaal 9 maanden voorafgaand aan het evenement indienen via het aanmeldformulier voor evenementenkalender sport. Het uitgebreide toelichtingsformulier (PDF 360 kB) kan u helpen het aanmeldformulier zo goed mogelijk in te vullen. Gedeputeerde Staten nemen binnen 13 weken na ontvangst een besluit over de aanvraag.

Maatschappelijke kracht van sport

We steunen de ontwikkeling van open sportclubs en vitale sportparken. Door meer samenwerking aan te gaan met andere partijen worden deze verenigingen meer toekomstbestendig en behouden en versterken zij hun plek in een dorp of wijk. Door het verbeteren van de kwaliteit van recreatieve routes en het inrichten van sportieve buitenruimtes, stimuleren we sport en bewegen.

Talentontwikkeling 

In de afgelopen periode is in Gelderland het 'Gelders model voor talentontwikkeling in de sport' ontwikkeld. Daarbij het gaat om de optimale ontwikkelomgeving voor sporttalenten, in goede balans met welzijn en school. Jaarlijks worden ongeveer 600 sporttalenten met en zonder beperking begeleid en ondersteund. In dit Gelderse model voor talentontwikkeling werken diverse partijen intensief met elkaar samen. Hierdoor ligt de kwaliteit van de regionale talentenprogramma’s op een hoog niveau.

Talenten en onderwijs

Bij verschillende onderwijsinstellingen in Gelderland hebben talentvolle sporters het afgelopen jaar topsportlessen gevolgd. Hierbij is veel aandacht voor thema’s zoals: presteren onder druk, sportvoeding, voorlichting over doping en het voorkomen van blessures. Deze worden ondersteund door Topsport Gelderland. Hiermee leiden de scholen leerlingen op tot totale sporters, waarbij zij streven naar een goede harmonie tussen onderwijs, sport en privé. De scholen zorgen voor het onderwijs, de sportpartners voor de sportieve ontwikkeling, maar samen dragen zij zorg voor een betere persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de jonge talentvolle sporters. Zodat zij nóg beter voorbereid zijn op een mogelijke topsport- en maatschappelijke carrière.

Gelderland sport onbeperkt

In 2018 zetten we aangepast sporten in Gelderland in de schijnwerpers! Sporten is voor iedereen; met de campagne Gelderland sport onbeperkt laten we dat zien. Dit jaar zijn in Gelderland diverse grote evenementen voor sporters met een beperking, waaronder de World Team Cup, Special Olympics en het WK zitvolleybal Via de campagne, uitgevoerd in samenwerking met de Gelderse sport federatie, inspireren we partijen om sporten mogelijk te maken voor mensen met een beperking. De campagne bundelt evenementen, side-events, activiteiten en diverse initiatieven. We werken samen in een kernteam met onder andere Uniek Sporten, NOC*NSF, Topsport Gelderland en de Esther Vergeer Foundation. Ga naar de website van Gelderland sport onbeperkt voor meer informatie

Documenten