Gelderland Sport!

Jongen op crossfiets

De komende jaren versterken we het Gelderse sportklimaat door in te zetten op sportevenementen, open sportverenigingen en vitale sportparken, goede routenetwerken, sportieve buitenruimte, talentontwikkeling en innovatie op het gebied van sport, voeding en gezondheid. Voor sporters met een beperking is veel aandacht. Gelderland Sport bestaat uit 3 pijlers: de economische, de maatschappelijke en de sportieve pijler. We hebben tot 2020 bijna €25 miljoen beschikbaar voor het versterken van het Gelders Sportklimaat.

Gelders Sportakkoord

Door kracht, kennis en inzet met elkaar te bundelen, ontstaat een vitale, sportieve en aantrekkelijke Gelderse sportregio. Een goed sportklimaat maak je samen. Partijen zijn door provincie Gelderland uitgedaagd en hebben elkaar geïnspireerd om hun ambities in het Gelders Sportakkoord de komende jaren te realiseren. Dit Gelders Sportakkoord is vanaf 2017 al door meer dan 100 partijen ondertekend en vormt de basis voor samenwerking en versterking van het Gelders sportklimaat.

Nieuwe subsidiemogelijkheden

Per 1 september 2018 zijn er nieuwe aangepaste subsidieregels voor het onderdeel side events van het programma Gelderland Sport! U kunt net als eerder subsidie aanvragen voor een programma van side events. Nieuw is dat u ook subsidie kunt aanvragen voor side events in de aanloop naar een evenement. In de regels noemen we dit ‘individuele side events’. Ook willen we de side events duidelijker richten op speciale onderwerpen. In 2019 is dat bijvoorbeeld het jaarthema ‘sport, voeding en gezondheid’. Hierdoor vergroten we het aantal cross-overs en verbindingen tussen de evenementen, de side events en de betrokken partijen duurzaam. Zo bereiken we grotere economische en maatschappelijke effecten. U kunt subsidie aanvragen zolang de regeling geldt en zolang er voldoende geld beschikbaar is. 

U vindt een overzicht van alle subsidieregelingen op onze site. Andere subsidieregelingen waar u gebruik van kunt maken zijn: Sportevenementen, Open clubs en Vitale sportparken en  Lokale hernieuwbare energieprojecten, Sport en Innovatie, Talentontwikkeling en Sportieve inrichting buitenruimte.

Economische kracht van sport

Sprankelende sportevenementen met een grote economische- en maatschappelijke impact vergroten de leefbaarheid en dynamiek in Gelderland, stimuleren tot meer sporten en bewegen en versterken de economie. We ondersteunen een aantal van deze evenementen. Ook ondersteunen we innovaties op cross-overs tussen sport/bewegen, voeding en gezondheid.

Gelderse sportevenementenkalender

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het evenement op de Gelderse evenementenkalender (PDF 50 kB)      staan. Ons budget is niet voldoende om nieuwe sportevenementen te subsidiëren. Omdat er ook nog geen budget is voor de periode na 2019, kunnen wij geen nieuwe aanvragen voor het plaatsen op de evenementenkalender in behandeling nemen.

Maatschappelijke kracht van sport

We steunen de ontwikkeling van open sportclubs en vitale sportparken, zoals staat beschreven in de brochure Op weg naar de toekomst (PDF 1,5 MB). Door meer samenwerking aan te gaan met andere partijen worden deze verenigingen meer toekomstbestendig en behouden en versterken zij hun plek in een dorp of wijk. Door het verbeteren van de kwaliteit van recreatieve routes en het inrichten van sportieve buitenruimtes, stimuleren we sport en bewegen.

Talentontwikkeling 

In de afgelopen periode is in Gelderland het 'Gelders model voor talentontwikkeling in de sport' ontwikkeld. Daarbij het gaat om de optimale ontwikkelomgeving voor sporttalenten, in goede balans met welzijn en school. Jaarlijks worden ongeveer 600 sporttalenten met en zonder beperking begeleid en ondersteund. In dit Gelderse model voor talentontwikkeling werken diverse partijen intensief met elkaar samen. Hierdoor ligt de kwaliteit van de regionale talentenprogramma’s op een hoog niveau.

Talenten en onderwijs

Bij verschillende onderwijsinstellingen in Gelderland hebben talentvolle sporters het afgelopen jaar topsportlessen gevolgd. Hierbij is veel aandacht voor thema’s zoals: presteren onder druk, sportvoeding, voorlichting over doping en het voorkomen van blessures. Deze worden ondersteund door Topsport Gelderland. Hiermee leiden de scholen leerlingen op tot totale sporters, waarbij zij streven naar een goede harmonie tussen onderwijs, sport en privé. De scholen zorgen voor het onderwijs, de sportpartners voor de sportieve ontwikkeling, maar samen dragen zij zorg voor een betere persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de jonge talentvolle sporters. Zodat zij nóg beter voorbereid zijn op een mogelijke topsport- en maatschappelijke carrière.

Themajaar 2019: Sport & Voeding

De maatschappelijke en politieke belangstelling voor gezonde voeding neemt toe. In 2019 organiseren we daarom het themajaar Sport & Voeding. Daarmee sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen. Waaronder het Nationaal Preventie Akkoord, de discussies rondom gezonde sportsponsoring en een variëteit aan gezondheidsprogramma’s (waaronder TeamFit en de thema-aanpak DrinkWater). Doel van het themajaar is om Sport en Voeding gedurende een jaar extra onder de aandacht te brengen. De nadruk ligt op het verbinden en inspireren van partners en stakeholders zoals evenementorganisatoren, verenigingen en partners van het Gelders sportakkoord. We focussen ons op onderstaande gebieden: 

  1. Aandacht voor gezondere catering bij sportevenementen.
  2. Aandacht voor sport en voeding via side-events in aanloop naar en tijdens evenementen.
  3. Aandacht voor innovaties in voeding.
  4. Aandacht voor voeding en topsport / talentontwikkeling.
  5. Aandacht voor gezondere voeding bij cateraars van sportaccommodaties en bij verenigingen.

Brochures

Documenten

Films