Transcript - Slim op weg in Oost-Nederland: geplande afwijkingen

Transcript - Slim op weg in Oost-Nederland: geplande afwijkingen

Filmtitel:  Data uitwisseling (geplande afwijkingen) maakt Slimme Mobiliteit mogelijk
Lengte film: 3 minuten

We zien een illustratieve animatie waarin een mobile telefoon allerlei informatie geeft.

Voice Over:
De maatschappij digitaliseert, en dat maakt allerlei handige toepassingen mogelijk, zoals Slimme mobiliteit. 
Denk aan efficiënte apps voor weggebruikers en slimme verkeerslichten.

Dit maakt het leven voor de reiziger gemakkelijker, veiliger en schoner.
De overheid faciliteert en ondersteunt die digitalisering.

De basis voor Slimme mobiliteit is het automatisch en digitaal delen van informatie.

Dat betekent dat de overheid het proces voor de uitwisseling van datastromen goed op orde moet hebben.

Landelijk zijn 15 data-items geselecteerd.  

Geplande wegwerkzaamheden; actuele wegwerkzaamheden en evenementen zijn allemaal Geplande Afwijkingen. Deze data items hebben een gelijk proces.

Zo komen alle ingevoerde data samen in het meldsysteem Melvin. 
De afspraken over de kwaliteit van deze data zijn vastgelegd in de ‘Meldwijzer Werkproces,’

De data die we invoeren gaan o.a. over het type en de aard van de wegwerkzaamheden, de mate van hinder, de omleidingsroute(s) en de planning.

Alle gemeenten kunnen over Melvin beschikken. Meerdere gemeenten hebben ook meegeholpen om Melvin vorm te geven. 
Het is belangrijk dat iedereen meedoet. Ieder vanuit zijn eigen rol:
-De wethouder vraagt binnen de organisatie aandacht voor de Digitalisering van de mobiliteitsdata
-De manager stelt capaciteit en/of budget beschikbaar om op een volwaardig manier hiermee aan de slag te gaan
-De beleidsadviseur zorgt dat iedereen binnen de organisatie weet wat ie moet doen
-De uitvoerder zorgt voor tijdige, volledige en correcte invoering van de data

Is het proces goed ingeregeld en deel van ons dagelijks werk? Dan plukken we samen de vruchten! 
Met deze actuele data zorgen we voor betere verkeersveiligheid, het bespaart kosten en tijd, en het is beter voor het milieu. Bovendien: reizen wordt er prettiger door.
Alle reden dus om samen aan het werk te gaan.
Wil je meer weten? Kijk op www.gelderland.nl/mobiliteitsvisie

Slim op weg in Oost-Nederland
www.gelderland.nl/mobiliteitsvisie