Provincie start met de Planuitwerking

De verkenning naar de RegioExpres is afgerond; Gedeputeerde Staten stelden het Voorkeursalternatief vast. Vervolgens kreeg het voorstel om door de gaan naar de 1e fase van de Planuitwerking ook steun van Provinciale Staten.
Lijstje met titel planuitwerking

In het Voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen, staan een aantal belangrijke besluiten. Het  tweede spoor is gepland aan de zuidzijde van het bestaande spoor, behalve op het stuk tussen station Didam en de overweg Zandweg. Hier komt het nieuwe spoor deels aan de noordzijde. 

Inwoners en andere belanghebbenden hebben ook een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de plannen in het Voorkeursalternatief. De aanpassingen aan de overwegen Beekseweg en Notenstraatje zijn gedaan op basis van schetsen van omwonenden. 

Voor 11 overwegen worden maatregelen genomen voor extra veiligheid als gevolg van dubbelspoor. Voor de stations in Wehl en Doetinchem De Huet is een extra perron gepland, terwijl achter station Doetinchem De Huet het aantal sporen van 2 naar 1 gaat. Hierdoor hoeft er geen nieuwe spoorbrug gebouwd te worden over de Oude IJssel. 

Gelderland start met de 1e fase

Gelderland start met de 1e fase van de Planuitwerking voor de RegioExpres. Het project kost € 91 tot 133 miljoen, waarvan provincie Gelderland € 30 miljoen heeft gereserveerd. We rekenen op een bijdrage van het Rijk, omdat RegioExpres ook onderdeel uitmaakt van de mobiliteitsvisie van het Rijk, het Toekomstbeeld OV 2040.

Na deze positieve besluitvorming start de provincie de 1e fase van de Planuitwerking, samen met de partners ProRail, gemeenten Montferland, Doetinchem en de regionale vervoerders Arriva en Connexxion.