Vraag en antwoord - Omgeving

Bekijk de vragen en antwoorden.

Omgeving

Na aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1 rijdt er minder verkeer door het centrum van Lochem. Dat gaat echter niet om grote aantallen. Verder ligt de nieuwe rondweg bij de Goorseweg verder van de woningen af. Al met al heeft dit positieve effecten, maar deze effecten zijn naar verwachting klein.

Na aanleg van N346 Schakel Achterhoek-A1 rijdt er meer verkeer op deze doorgaande route. Dit heeft gevolgen voor de geluidsbelasting op woningen langs het tracé. Deze geluidsbelasting verschilt per woning en is afhankelijk van de definitieve ligging van de weg. In het akoestisch onderzoek (geluidsonderzoek), dat deel uitmaakt van het Inpassingsplan, is inzichtelijk gemaakt wat de geluidbelastingen in de toekomst zijn en welke maatregelen genomen moeten worden. Een van die maatregelen is geluidsarm asfalt. 

Alle benodigde percelen voor de N346 Schakel Achterhoek-A1 zijn inmiddels eigendom provincie Gelderland of gemeente Lochem. Op enkele plekken zijn nog gronden nodig van particuliere eigenaren of bedrijven. 

Iemand die te maken krijgt met waardevermindering van onroerend goed door de nieuwe rondweg, kan de schade verhalen bij de provincie. Dit is geregeld in de provinciale Planschadeverordening

Naast de provinciale weg en de functies voor het station, zoals parkeren van auto’s en fietsen, ontstaan er mogelijkheden voor andere ontwikkelingen. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen.

Overige vraag en antwoord

Contact

Staat uw vraag niet tussen de vragen uit vraag en antwoord? Neem contact met ons op e-mail of telefonisch op 026 359 8117.