Planschade

Heeft u schade als gevolg van een provinciaal besluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening? Dan kunt u een tegemoetkoming voor planschade ontvangen.

Heeft u schade als gevolg van een provinciaal besluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening? Het kan bijvoorbeeld zijn dat een provinciaal inpassingsplan ertoe leidt dat we een nieuwe rondweg dicht bij uw woning aanleggen. Daardoor kan uw woongenot verminderen en de waarde van uw woning dalen. Dan kunt u een tegemoetkoming voor planschade ontvangen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming of schadevergoeding als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • Het gaat om schade in de vorm van minder inkomen of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak.
  • De schade hoort naar alle redelijkheid niet voor uw rekening te zijn.
  • U bent niet op een andere manier voldoende in de schade tegemoet gekomen.

Afhandeling aanvraag

Voor de beoordeling schakelen we een onafhankelijke adviseur in. De procedure staat in de Planschadeverordening Gelderland.

 

Aanvraag indienen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen met het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier dient u in bij de gemeente waarin de schade veroorzaakt is. Opent het bestand niet? Probeer het dan eerst op uw apparaat op te slaan en vervolgens van daaruit te openen.