Vraag en antwoord - Algemeen

Bekijk de vragen en antwoorden.

Algemeen

Gemeente Lochem en provincie Gelderland hebben besloten een rondweg aan te leggen met een nieuwe brug over het Twentekanaal. Deze rondweg is een belangrijke schakel tussen de Achterhoek en de A1 bij de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn). We leggen deze aan om de veiligheid en doorstroming van het doorgaand verkeer op deze verbinding te verbeteren, waarbij de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt.

Deze oplossing draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Achterhoek, de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de rondweg. Door het realiseren van een vloeiende route aan de noordzijde van Lochem ontstaat een hoogwaardige en snellere regionale verbinding.

De aanleg van de weg is begroot op € 85 miljoen waarvoor de Provincie € 83 miljoen heeft gereserveerd. De gemeente Lochem draagt € 2 miljoen bij.

Het nieuwe tracé leidt niet tot grote veranderingen in de verkeersstromen in de kern van Lochem.

De realisatie van de Schakel Achterhoek-A1 biedt wel kansen voor de gemeente Lochem, om onder andere in het centrum van Lochem maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kern ten goede komen. De gemeente voert deze maatregelen uit zodra de nieuwe rondweg er ligt. De gemeente heeft dit beschreven in haar Verkeerscirculatieplan.

Het tracé begint op de N332 (Rengersweg) ten noorden van het spoor. Bij het kruispunt gaat de weg linksaf langs de Kwinkweerd. Vervolgens loopt het tracé langs het station en passeert daar met een brug het Twentekanaal en sluit aan op de Goorseweg. De Schakel Achterhoek-A1 eindigt op het kruispunt met de Nettelhorsterweg (N825).

We realiseren een provinciale weg met 2 rijstroken (één per richting), waar 80 kilometer per uur wordt gereden met een nieuwe brug over het Twentekanaal. De aangelegen bedrijven en woningen worden zoveel mogelijk met parallelwegen ontsloten op de provinciale weg. 

We richten de weg in voor een snelheid van 80 kilometer per uur. Hiervoor is veel ruimte nodig, zoals een brede obstakelvrije zone. Daarnaast zijn aanvullende voorzieningen nodig, zoals parallelwegen langs de Kwinkweerd en de Goorseweg. Vanuit de parallelweg bij de Goorseweg zijn de aanliggende woningen bereikbaar en ook de Intratuin. We beperken het aantal kruispunten en voorzien deze van verkeerslichten. Dit verhoogt de doorstroming en verkeersveiligheid. Omdat we van de huidige Goorseweg een parallelweg maken, sparen we de bomenlaan langs de Goorseweg.

Deze blijft zoals hij nu is. Na de aanleg van de nieuwe brug over het Twentekanaal mag de huidige brug alleen maar door brommers, fietsers en voetgangers worden gebruikt.

Overige vraag en antwoord

Contact

Staat uw vraag niet tussen de vragen uit vraag en antwoord? Neem contact met ons op e-mail of telefonisch op 026 359 8117.