N346 - Schakel Achterhoek A1

Gemeente Lochem en provincie Gelderland leggen een rondweg aan met een nieuwe brug over het Twentekanaal, de N346 Schakel Achterhoek-A1.
N346 - Schakel Achterhoek A1
Laatst gewijzigd op: 8-september-2022

De nieuwe provinciale weg is een belangrijke schakel tussen de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn). We leggen deze aan om de veiligheid en doorstroming van doorgaand verkeer te verbeteren. De landschappelijke inpassing versterkt de groene uitstraling van het gebied met de karakteristieke bomenlanen en landgoederen. De openstelling van de weg is in 2025.

Schakel Achterhoek – A1 duidelijk in beeld

Schakel Achterhoek – A1 duidelijk in beeld transcriptie

We zien wegverkeer rondom Lochem rijden. Een verkeerswagen van provincie Gelderland rijdt over een N-weg. Hij passeert wegwerkzaamheden. Provincie Gelderland werkt als wegbeheerder aan veiligheid en bereikbaarheid op de provinciale wegen. Daarom realiseren we een nieuwe provinciale weg bij Lochem. Beeld van het Oocon gebouw in Lochem, waarop een grote muurschildering is gemaakt. Animatie komt in beeld, met hierop een landkaart van de regio Deventer en de A1 tot aan Lochem en de Achterhoek. Bij Lochem ontbreekt namelijk een belangrijke route voor het regionale doorgaande verkeer tussen de A1 en de Achterhoek. Tussen de Rengersweg, de N332 en de Nettelhorsterweg, de N825 rijdt het doorgaande verkeer over de gemeentewegen van Lochem. De animatie zoomt in op Lochem en laat de verkeersstroming door Lochem zien. We zien verkeersopstoppingen op diverse locaties in Lochem. Deze zijn daar niet op berekend. Het verkeer stroomt niet goed door en regelmatig zijn er opstoppingen. Dit leidt tot onveilige situaties. Met de aanleg van een nieuwe doorgaande provinciale weg nemen we de ontbrekende schakel op in het provinciale wegennet. De N346 Schakel Achterhoek A1. Onder Lochemers, ook wel Rondweg Lochem genoemd. Verkeerskruising van de Rengersweg richting bedrijventerrein de Kwinkweerd te zien, met hierop de teksten: Bereikbaarheid, Veiligheid en Ruimtelijke kwaliteit. Met deze nieuwe schakel werken we niet alleen aan een goede bereikbaarheid en veiligheid. Ruimtelijke kwaliteit is de derde belangrijke doelstelling van dit project. Hoe ziet dat eruit? In een filmbeeld vanuit de lucht, wordt een geanimeerde lijn over de weg getekend. Deze lijn volgt bedrijventerrein de Kwinkweerd. Stel, we rijden vanuit het westen richting Lochem en komen binnen vanaf de Rengersweg. Daar rijdt het verkeer over een 50 kilometerweg langs het bedrijventerrein de Kwinkweerd. We zien vrachtverkeer over de weg rijden. Aan deze weg met veel bedrijven rijdt veel vrachtverkeer. Dit leidt tot onveilige situaties en verkeershinder. Een geanimeerde lijn visualiseert de 2 nieuwe wegen. Daarom leggen we hier een nieuwe 80 kilometerweg aan. Naast de provinciale weg komt een parallelweg voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Deze nieuwe weg zorgt ervoor dat doorgaand verkeer vlot en veilig langs het lokale verkeer kan rijden. We zien een luchtbeeld van de brug over het Twentekanaal en vervolgens beelden van vrachtverkeer en een voetganger, die van de brug gebruik maken. Vanaf de Kwinkweerd komen we bij de bestaande brug over het Twentekanaal. Dit is ook een knelpunt. Hier komen alle verkeersdeelnemers samen. Deze brug maken we alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Luchtbeeld met twee visualisaties: één toont de verbinding en één toont de locatie van de nieuwe brug. Dit zorgt voor een directe ongelijkvloerse verbinding voor deze gebruikers van het station naar het centrum van Lochem. We realiseren een nieuwe brug voor het doorgaand verkeer. Deze ligt schuin over het Twentekanaal. Dit wordt een 80 kilometer weg. We zien het treinstation van Lochem, waar een trein binnenkomt en vertrekt. Samen met de nieuwe inrichting rondom het station en de nieuwe provinciale weg krijgt hiermee ook de ruimtelijke kwaliteit een stevige impuls. Het zelfde luchtbeeld met de twee visualisaties wordt weer getoond. Nieuwe visualisaties en de locaties worden in beeld gebracht. In het middengebied komen een aantal belangrijke verkeersstromen samen. De parallelweg naar bedrijventerrein Kwinkweerd. De ontsluiting naar de buurtschappen Ampsen en Exel via de spoorwegovergang. Bus, trein en langzaam verkeer naar station Lochem. De nieuwe brug over het Twentekanaal. En het nieuwe kruispunt Goorseweg als nieuwe toegangsweg naar Lochem. We zien een luchtbeeld van de Goorseweg, waar animaties van de nieuwe wegen in worden geschetst. De karakteristieke Goorseweg met de prachtige bomenlaan willen we behouden. Daarom maken we ten zuiden daarvan de nieuwe provinciale weg. Aan beide zijden van de provinciale weg komt een parallelweg, zodat de aanliggende woningen, bedrijven en landbouwgronden bereikbaar blijven. De bestaande Goorseweg verandert hierdoor in een parallelweg. We zien een beeld van het op- en afrit van Intratuin en een beeld vanuit de auto, waarop de bomenlaan langs de Goorseweg te zien is. De verkeerssituatie en veiligheid bij Intratuin wordt hierdoor sterk verbeterd. Langs de nieuwe provinciale weg en parallelwegen komen veel nieuwe bomen. Luchtbeeld van bedrijventerrein de Kwinkweerd. De nieuwe N346. De ontbrekende schakel tussen Achterhoek en A1. Eindtitel: N346 Schakel Achterhoek-A1 n346-lochem.gelderland.nl

Bekijk het filmpje voor een toekomstig beeld van de N346. Dit maakt goed duidelijk waar de weg komt te liggen. Hoe de rondweg, kruispunten en de brug er precies uitzien? Dat weten we rond de zomer van 2022, als er een aannemer is.

Nieuwsbrieven

We houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Daarom versturen we nieuwsbrieven. Lees ze terug of meld u aan voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

Ga naar onze contactpagina. Of bel ons direct op nummer: 026 359 8117