Waarom LIFE CO2SAND?

Door klimaatverandering zijn er steeds vaker lange perioden van droogte. Bodems gaan door droogte achteruit. Vooral zandgronden hebben hier veel van te lijden.
Gewassen

Boeren hebben voordeel van land dat beter tegen droogte kan. Land met meer veerkracht noemen we dat.

Klei voor zandgrond: vraag vindt aanbod

Boeren hebben behoefte aan verbetering van hun landbouwgrond. Er is een overschot aan kleigrond dat nu niet wordt benut. Zo komt er bijvoorbeeld klei vrij bij de aanleg van natuur, wegen en woningen. Boeren met zandgronden kunnen die goed gebruiken. De kleideeltjes zorgen ervoor dat de bodem meer water, organische stof en mineralen kan vasthouden. Meer organische stof in de bodem zorgt voor vermindering van broeikasgassen in de atmosfeer. Dit helpt de klimaatverandering af te remmen. 

Dekzandgordel

Het zuiden en oosten van Nederland maken deel uit van de Europese ‘dekzandgordel’. Deze gordel bestaat uit zandgronden die gevoelig zijn voor droogte. De gordel strekt zich uit van Vlaanderen tot Wit-Rusland en wordt intensief gebruikt voor de landbouw. LIFE CO2SAND richt zich op dit gebied. Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat werken samen aan dit project, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Europese Unie. 

Meer informatie of meedoen?

Boeren, landinrichters, landbeheerders of andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over LIFE CO2SAND contact opnemen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of via het vragenformulier.

LIFE CO2SAND heeft financiering ontvangen van het LIFE-programma van de Europese Unie. Rijkswaterstaat is projectpartner.

LIFERijkswaterstaat logo