Hoe werkt het?

Boeren hebben behoefte aan verbetering van landbouwgrond. Klei die vrijkomt bij bijvoorbeeld de aanleg van natuur, wegen en woningen brengen we naar droogtegevoelige zandgronden van boeren.
Trekker rijdt op landbouwgrond

Onze aanpak

  • We onderzoeken de kwaliteit van een perceel en kijken samen met de boer wat hij nodig heeft. Zo kunnen we bepalen welke klei het meest geschikt is voor het bedrijf.
  • We leggen 5 demovelden aan: 4 in Gelderland en 1 in Noord-Brabant. Elk demoveld is anders. Zo kunnen we experimenteren met het gebruik van verschillende kleisoorten en de manier van aanbrengen.
  • Op de demovelden meten we hoeveel water de bodem vasthoudt door klei en hoeveel voedingsstoffen en water het gewas opneemt. We meten ook de verschillen in organische stofgehalte tussen de behandelde velden en de ‘nulstrook’ (onbehandelde grond).
  • We werken met beleidsmakers en initiatiefnemers voor projecten waaruit klei vrijkomt om de levering aan boeren op te nemen in planstudies en aanbestedingsprocedures. Dit kan bijvoorbeeld door een aanpassing van de manier waarop we duurzaamheid meewegen.
  • We delen kennis met boeren, onderzoekers en overheden door publicaties, demodagen, congressen en gesprekken.
  • We geven onze kennis door en ontwikkelen lespakketten voor bedrijfsbodemadviseurs en agrarische scholen.

Meer informatie of meedoen?

Boeren, landinrichters, landbeheerders of andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over LIFE CO2SAND contact opnemen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of via het vragenformulier.

LIFE CO2SAND heeft financiering ontvangen van het LIFE-programma van de Europese Unie. Rijkswaterstaat is projectpartner.

LIFERijkswaterstaat logo