Doel: 700 hectare verbeterde landbouwgrond in 2027

Er zijn 5 demovelden van elk zo’n 10 hectare: 4 in Gelderland en 1 in Noord-Brabant.
trekker op gewas

Daarbij kunnen ze onze kennis en netwerken gebruiken, en netwerken van projectpartner Rijkswaterstaat en gebiedspartners zoals de waterschappen. Doel is 700 hectare verbeterde landbouwgrond in 2027.

Gewenste maatschappelijke opbrengst

  • Een waterbesparing van 100 m3 per hectare per droogteperiode​.
  • Vastlegging van 1,9 ton CO2 equivalenten per hectare per jaar​.
  • Een hogere gewasopbrengst​.
  • Minder uitspoeling van meststoffen en mineralen.

Verder zien we kansen om vrijkomende klei ook in andere sectoren te gebruiken. Door klei in te brengen in veengronden, oxideert het veen minder snel en daalt de bodem minder. Ook kan klei in compost of bokashi organische stoffen binden, zodat die minder snel afbreken. 

Meer informatie of meedoen?

Boeren, landinrichters, landbeheerders of andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over LIFE CO2SAND contact opnemen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of via het vragenformulier.

LIFE CO2SAND heeft financiering ontvangen van het LIFE-programma van de Europese Unie. Rijkswaterstaat is projectpartner.

LIFERijkswaterstaat logo