Een beweegvriendelijke omgeving op waarde schatten

Een heel jaar aandacht voor de beweegvriendelijke buitenruimte, daar word ik blij van. Als specialist beweegvriendelijke omgeving van Kenniscentrum Sport & Bewegen ben ik er elke dag mee bezig.

 

skaters bij het HdP die aan het skaten zijn en naar elkaar aan het kijken

Ik heb 14 jaar ervaring met het realiseren van Cruyff Courts, daardoor zie ik snel welke buitenruimtes goed gelukt zijn. En wat dus een echte Gelderse Buitenkans is.

Bij het realiseren van zo’n Buitenkans komt nog best wat kijken. De grootste uitdaging is om sport en bewegen vanaf het begin mee te nemen in het grotere plaatje. Binnen de grote opgaven rond woningbouw, energie en klimaat is sport en bewegen vaak geen prioriteit. Er zijn geen harde normen voor sport en bewegen in de buitenruimte, waardoor het snel bijzaak wordt of helemaal verdwijnt.Terwijl het gewoon te combineren is! Je kunt bijvoorbeeld een waterberging realiseren onder een kunstgrasveld. In Utrecht en Eindhoven wordt gewerkt aan velden waar energie wordt opgeslagen, en als je toch de wijk moet (her)inrichten, kun je de openbare ruimte zo ontwerpen dat mensen elkaar al bewegend kunnen ontmoeten.

We hebben samen veel te winnen

Voor alle investeringen die in sport en bewegen gedaan worden, zijn de maatschappelijke baten 2,7 keer zo hoog. Dat wordt dus niet op een bankrekening gestort, maar ‘verdien’ je op andere plekken terug. Bijvoorbeeld doordat mensen gezonder zijn en minder zorg nodig hebben, doordat leerprestaties verbeteren en arbeidsproductiviteit toeneemt. Wanneer mensen de fiets pakken naar het werk, levert dat naast beweegminuten ook minder files op. Het is dus ook duurzamer. Kortom: we hebben samen veel te winnen met een beweegvriendelijk ingerichte leefomgeving. 

Samen is ook het sleutelwoord. We hebben elkaar nodig voor Buitenkansen. Zoals Linda Hooijer in de vorige column al schreef: je kunt nog zulke mooie toestellen neerzetten, als je er niks organiseert, gebeurt er weinig. En andersom kun je nog zulke actieve buurtsportcoaches hebben, als het materiaal niet goed is, komt er niemand meedoen. In ons model voor de beweegvriendelijke omgeving noemen we dat hardware (de fysieke inrichting), software (activiteiten en communicatie) en orgware (zoals monitoring, onderhoud, samenwerking en eigenaarschap).

Skateboarder die een sprong maakt voor het Huis der Provincie

Workshop Buitenkansen

Hoe zorg je dat sport en bewegen altijd worden meegenomen bij het inrichten van ruimte? En hoe realiseer je dan een goede Buitenkans? Speciaal in het kader van de Gelderse Buitenkansen geven we hierover op 10 mei van 15.00 tot 17.00 uur een workshop op Nationaal Sportcentrum Papendal. We gaan aan de slag met de bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving, de thema’s, en hoe je ze in de praktijk gebruikt. Want elke plek is net iets anders. Kun je er bijvoorbeeld recreatief bewegen, of gaat het om actief transport, zoals lopen of fietsen naar school? Aan de hand van praktijkvoorbeelden diepen we de mogelijkheden uit. De workshop is interessant voor iedereen die met dit thema bezig is of wil gaan. Voor professionals uit de sport, het sociaal domein en buurtsportcoaches, maar ik hoop ook voor beleidsmedewerkers mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Zodat we echt vanuit verschillende visies samen naar de Buitenkansen kunnen kijken.

Want de Buitenkans die ik wil uitlichten, was -als je het zuiver beschouwt- een mislukte Buitenkans. En toch kwam het goed toen mensen gingen samenwerken. Ik doel op het plein voor het provinciehuis in Arnhem. Dat nodigde uit om te skaten, maar de inrichting was daar niet geschikt voor en raakte beschadigd. De skaters werden elke keer weggestuurd. Tot commissaris van de koning John Berends daarvan hoorde. Deze buitenruimte moest voor iedereen zijn. En dus werd na een aantal goede gesprekken de omgeving van het provinciehuis skateproof gemaakt. Iedereen blij!

skaters bij het Huis der Provincie

Meer inspiratie

Een geslaagde Buitenkans heeft dus vaak een verhaal. Verhalen die dit jaar in columns zoals deze verteld worden. Heb je nu al behoefte aan meer inspiratie? Kijk dan eens naar de splinternieuwe Atlas beweegvriendelijke omgeving. Hierin staan inspirerende voorbeelden vanuit Gelderland en de rest van Nederland, mét het achtergrondverhaal. Wat ging goed, wat moet een volgende keer anders? Want juist door elkaars kennis en ervaring te benutten, komen er meer mooie Buitenkansen!