Samenhang Verkenning N348 Epse-A1

Vanuit een ander project (N348 Epse- A1) kijken we hoe het verkeer tussen Epse en de oprit naar de A1 beter en veiliger kan doorstromen.

Fietstunnel

Uit het onderzoek voor de FN348 (2023) bleek dat een fietstunnel bij de Kratonweg, ten zuiden van Epse, een geschikte oplossing is voor de fietsroute (F348). Met de drie gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen spraken we af om deze locatie voor de fietstunnel te heroverwegen als uit het onderzoek voor de N348 Epse-A1 blijkt dat er een betere locatie voor de fietstunnel is. 

Voor de totale verkeersoplossing op het traject Epse-A1 onderzoeken we twee varianten. In één van deze varianten wordt een andere locatie voor de fietstunnel, dichter bij Epse, onderzocht. We gaan ervan uit dat in de zomer van 2024 duidelijk wordt welke locatie het meest geschikt is voor de fietstunnel. Via de webpagina Epse-A1 houden we u op de hoogte over de voortgang van dat project.