Historie

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan verbeteringen op de N348 en een verbetering van de fietsroute tussen Deventer en Zutphen. De routekaart geeft een beeld van het historisch verloop. Hieronder leest u een korte samenvatting en treft u alle relevante documenten aan.

Routekaart 

De routekaart laat zien welke weg we afleggen en welke (proces)stappen we zetten.

Routekaart FN348 april2024.jpg

  • Sinds 2010 hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de provinciale weg (N348) en vervolgens ook de fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen:  
  • Vanaf 2010 zijn er onderzoeken uitgevoerd naar de N348.  
  • In 2012 is besloten om de mogelijkheid van een nieuwe provinciale weg langs het spoor tussen Eefde en de A1 niet verder te onderzoeken. Wel zijn een aantal kruispunten op de bestaande N348 tussen Deventer en Zutphen aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren.  
  • In 2019 is een proef uitgevoerd met een lagere snelheid (60 km/u) op het weggedeelte tussen Eefde en Gorssel.  
  • In 2020 presenteerde de Cleantech Regio een voorlopige voorkeursvariant voor een fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen, deels langs de N348 en deels door het buitengebied, bekend als de combi-route. Deze laatste werd door de gemeenteraad van Lochem als onwenselijk beschouwd. 
  • In de 1e helft van 2021 zijn de ambities voor de fietsroute en de knelpunten op de provinciale weg onder regie van de provincie samengebracht in één verkenning. Inwoners, ondernemers en vele anderen hebben meegedacht over de voor- en nadelen van verschillende oplossingen. In het voorjaar van 2023 zijn voorstellen gedaan voor een samenhangende oplossing voor de fietsroute en de provinciale weg, waarbij een fietsroute langs de N348 en door Eefde werd voorgesteld. De combi-route werd verworpen om diverse redenen, waaronder een gebrek aan ruimte voor een goede en veilige inpassing en lage verwachtingen ten aanzien van het gebruik. Voor het weggedeelte tussen Eefde en Gorssel werd voorgesteld om de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/u, wat positief werd ontvangen vanwege de verbeterde verkeersveiligheid en leefbaarheid. Besluitvorming hierover vond plaats net vóór de zomer van 2023.