Meedenken

Meedenken over de verdere ontwikkeling van het Alternatief Bestaande Route (ABR) kan op verschillende momenten via de digitale kaart ‘ABR in beeld’. Denkt u met ons mee?

Op de ABR in beeld lichten we toe wat er op de Mansholtlaan en Nijenoord Allee gelijk blijft en wat er verandert. Reacties uit de meedenkrondes plaatsen we anoniem op de kaart.

Meerdere rondes

Op de kaart stellen we vragen, koppelen resultaten terug en plaatsen we nieuwe informatie. Zo wordt steeds concreter hoe het er straks uit komt te zien. U kunt in meerdere rondes meedenken over verschillende thema’s zoals het wegontwerp, natuur en de landschappelijke inpassing van de weg.
We maken via deze website, sociale media en onze nieuwsbrief bekend wanneer er een meedenkronde is.

Participatiemogelijkheden gemeente

Ook gemeente Wageningen start een proces waarin bewoners en belanghebbenden kunnen meedenken. Daarbij gaat het niet om de inpassing van de ABR zelf maar de effecten ervan op de omliggende wijken.

Over de digitale kaart

  • Voor een correcte weergave opent u de kaart in Google Chrome, Edge of een andere moderne browser. Niet in Internet Explorer.
  • De kaart is het beste leesbaar op een computer of Ipad.
  • Op de kaart toe lichten we toe wat er op de Mansholtlaan en Nijenoord Allee wel en niet gaat veranderen.
  • Reacties uit de meedenkrondes plaatsen we anoniem op de kaart.
  • We berichten deelnemers over wat we met hun inbreng gaan doen, wanneer de kaart is bijgewerkt, en wanneer de volgende ronde begint.
  • De kaart “ABR in Beeld”.