Meedenken

Meedenken over de verdere ontwikkeling van het Alternatief Bestaande Route (ABR) kan op verschillende momenten via de digitale kaart ‘ABR in beeld’. Denkt u met ons mee?

Op de ABR in beeld lichten we toe wat er op de Mansholtlaan en Nijenoord Allee gelijk blijft en wat er verandert. Reacties uit de meedenkrondes plaatsen we anoniem op de kaart.

Meerdere rondes

Op de kaart stellen we vragen, koppelen resultaten terug en plaatsen we nieuwe informatie. Zo wordt steeds concreter hoe het er straks uit komt te zien. U kunt in meerdere rondes meedenken over verschillende thema’s zoals het wegontwerp, natuur en de landschappelijke inpassing van de weg.
We maken via deze website, sociale media en onze nieuwsbrief bekend wanneer er een meedenkronde is.

Participatiemogelijkheden gemeente

Ook gemeente Wageningen start een proces waarin bewoners en belanghebbenden kunnen meedenken. Daarbij gaat het niet om de inpassing van de ABR zelf maar de effecten ervan op de omliggende wijken.

Van 4 maart tot 21 maart 2021 hielden we de eerste meedenkronde. Tijdens deze ronde konden mensen hun voorkeur geven over de ligging van het fietspad langs de Mansholtlaan. Ook zijn er aandachtspunten gegeven over het ontwerp van de onderdoorgang ter hoogte van de kruising Nijenoord Allee Churchillweg/Bornsesteeg. De reacties staan anoniem op de ABR in beeld. De resultaten op hoofdlijnen leest u in dit nieuwsbericht.

Van 9 tot en met 23 juli 2021 kon meegedacht worden over de uitstraling van de onderdoorgang, de ligging van het fietspad langs de Nijenoord Allee en het voetpad tussen de Tarthorst en de Nijenoord Allee. De opbrengst daarvan leest u in dit nieuwsbericht

Van donderdag 27 januari tot en met 13 februari 2022 was de 3e meedenkronde. Op de digitale kaart ‘ABR in beeld’ konden mensen locaties aanwijzen die zij geschikt vinden om 430 nieuwe bomen aan te planten, regenwater op te vangen en om bewegen en ontmoeting in de buitenlucht te stimuleren. Deze plekken visualiseerden we op deze kaart (PDF 645 kB).

 

Over de digitale kaart

  • Voor een correcte weergave opent u de kaart in Google Chrome, Edge of een andere moderne browser. Niet in Internet Explorer.
  • De kaart is het beste leesbaar op een computer of Ipad.
  • Op de kaart toe lichten we toe wat er op de Mansholtlaan en Nijenoord Allee wel en niet gaat veranderen.
  • Reacties uit de meedenkrondes plaatsen we anoniem op de kaart.
  • We berichten deelnemers over wat we met hun inbreng gaan doen, wanneer de kaart is bijgewerkt, en wanneer de volgende ronde begint.
  • De kaart “ABR in Beeld”.