Het project

In overleg met gemeente Wageningen, het bedrijfsleven en belangenpartijen werken we aan de uitbreiding van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee om de bereikbaarheid van Wageningen te vergroten.
Rotonde met verkeer

In samenwerking met de regio, het bedrijfsleven en kennisinstituten bouwt provincie Gelderland haar sterke positie op het gebied van Agrifood verder uit. Wageningen vormt in deze ontwikkeling het centrale middelpunt: met de WUR campus als hét kruispunt waar kennis, innovatie en bedrijvigheid samenkomen. Die bundeling van krachten trekt de aandacht van het (internationale) bedrijfsleven: de belangstelling om zich te vestigen in het hart van Foodvalley is groot. Positief voor Gelderland én positief voor Nederland dat zich graag profileert als kenniseconomie van internationale betekenis.

Een goede en vlotte bereikbaarheid van Foodvalley is een voorwaarde om economische kansen te verzilveren. De bereikbaarheid van Wageningen staat echter onder druk en onderzoek laat zien dat die druk de komende jaren verder toeneemt. Daarom werkt de provincie aan het verbeteren van openbaar vervoer en fietsroutes. In overleg met de gemeente, het bedrijfsleven en belangenpartijen onderzoeken we maatregelen om de mobiliteit te vergroten en de files in en om Wageningen te verminderen.

Documenten

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Meld u zich hier aan voor de nieuwsbrief.