Het project

In overleg met gemeente Wageningen, het bedrijfsleven en belangenpartijen werken we aan de uitbreiding van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee om de bereikbaarheid van Wageningen te vergroten.
Het project

In samenwerking met de regio, het bedrijfsleven en kennisinstituten bouwt provincie Gelderland haar sterke positie op het gebied van Agrifood verder uit. Wageningen vormt in deze ontwikkeling het centrale middelpunt: met de WUR campus als hét kruispunt waar kennis, innovatie en bedrijvigheid samenkomen. Die bundeling van krachten trekt de aandacht van het (internationale) bedrijfsleven: de belangstelling om zich te vestigen in het hart van Foodvalley is groot. Positief voor Gelderland én positief voor Nederland dat zich graag profileert als kenniseconomie van internationale betekenis.

Een goede en vlotte bereikbaarheid van Foodvalley is een voorwaarde om economische kansen te verzilveren. De bereikbaarheid van Wageningen staat echter onder druk en onderzoek laat zien dat die druk de komende jaren verder toeneemt. Daarom werkt de provincie aan het verbeteren van openbaar vervoer en fietsroutes. In overleg met de gemeente, het bedrijfsleven en belangenpartijen onderzoeken we maatregelen om de mobiliteit te vergroten en de files in en om Wageningen te verminderen.

Het project Beter Bereikbaar Wageningen heeft als doel: Het realiseren van een goede bereikbaarheid om het vestigingsklimaat van Foodvalley te verbeteren en de potentie van Wageningen, met in het bijzonder de Wageningen Campus – universiteit, research, bedrijven –, te benutten en te vergroten.

Om het doel voor het project Beter Bereikbaar Wageningen zoveel mogelijk meetbaar te maken, zijn de volgende (sub)doelen gesteld: 

Doorstroming

Het streven is dat de reistijd tijdens de spits niet langer is dan 1,5 keer de reistijd buiten de spits. Dit streven is er voor het jaar 2030. 

Robuustheid

We willen ook een toekomstbestendige oplossing, ook na 2030. Daarom hebben we nog eens 10% verkeer toegevoegd (ca. 1% per jaar) om te onderzoeken of de varianten tot 2040 nog een doorstroming bieden in de spits. Daarnaast kijken we naar de doorstroming bij calamiteiten. En of varianten, na realisatie, nog uitgebreid of aangepast kunnen worden op wat nodig is.

Fietsoversteekbaarheid

We willen de fietsoversteekbaarheid van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee van een voldoende niveau blijven voorzien. We willen de wachttijd voor fietsers bij oversteekpunten beperken. 

Verkeersveiligheid

Tot slot is de eis gesteld dat de oplossing verkeersveilig moet zijn.

Er zijn eerder 2 oplossingen onderzocht: een nieuwe weg over de Campus (de Campusroute) en de opwaardering van de bestaande wegen Mansholtlaan en Nijenoord Allee. In oktober 2020 kozen Gedeputeerde Staten voor de opwaardering van de bestaande wegen. Meer hierover leest u in onder Historie.

Op dit moment werken aan . Dit is nodig om het project ook echt uit te voeren. Wilt u meedenken of heeft u een vraag? Bij ‘meedenken’ vindt u meer informatie.

De Klankbordgroep (PDF 97 kB) Beter Bereikbaar Wageningen is er voor belangen van bedrijven en organisaties uit Wageningen in het project Beter Bereikbaar Wageningen. Elke organisatie wordt door maximaal 2 personen vertegenwoordigd. De Klankbordgroep heeft een adviserende rol aan de provincie Gelderland bij formele besluitvormingsmomenten.

De Klankbordgroep komt bij elkaar als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Hierbij praten ambtenaren van de gemeente Wageningen en de provincie Gelderland mee om uitleg te geven. De vastgestelde verslagen vindt u hieronder terug. En daarbij een korte terugblik (PDF 54 kB).

Verslagen

Documenten

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Meld u zich hier aan voor de nieuwsbrief.