Werkzaamheden N346 Schakel Achterhoek A1 weer opgestart

Direct na het brugongeval in Lochem zijn alle werkzaamheden voor het project N346 Schakel Achterhoek-A1 stilgelegd. De bouwlocatie van de brug blijft vooralsnog gesloten. De werkzaamheden aan de nieuwe provinciale weg zijn inmiddels hervat. De parallelweg langs de Kwinkweerd zal dit voorjaar vrijwel klaar zijn.
Gepubliceerd op: 22-maart-2024

Bouwterrein brug

De bouwlocatie van de Nettelhorsterbrug is afgesloten door de Arbeidsinspectie voor onderzoek. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Het is nog niet bekend wanneer de Arbeidsinspectie het  bouwterrein vrijgeeft. De komende periode brengen we als opdrachtgever samen met bouwbedrijf BAM in beeld wat het ongeval voor de uitvoering en planning van de bouw van de brug betekent. Op dit moment is dat nog onduidelijk. Overige werkzaamheden aan de zuidzijde van het Twentekanaal zijn sinds 4 maart weer opgestart.

Werkzaamheden parallelweg Kwinkweerd

Het einde van de wegwerkzaamheden aan de parallelweg langs de Kwinkweerd is in zicht. De afgelopen maanden is de bestaande verharding verwijderd, nieuwe riolering aangelegd en de fundering van de parallelweg en het voetpad aangebracht. In 3 fasen ronden we de werkzaamheden aan de parallelweg af. Vanaf 3 april worden de eerste delen geasfalteerd en leggen we het voetpad aan. Begin mei zijn de asfalteringswerkzaamheden klaar. Daarna richten we de bermen in, brengen we borden aan en maken we de Kwinkweerd weer netjes. In het najaar planten we bomen en struiken. 

Bereikbaarheid bedrijven Kwinkweerd in april

Tijdens de werkzaamheden in april zijn bedrijven en winkels bereikbaar. De werkzaamheden worden meestal overdag uitgevoerd. In sommige gevallen vinden de werkzaamheden in de avond en de nacht plaats, zodat bedrijven overdag bereikbaar blijven.

Bereikbaarheid bedrijven Kwinkweerd begin mei

De bedrijven aan de Kwinkweerd zijn vanaf begin mei bereikbaar via het nieuwe kruispunt ter hoogte van ForFarmers. Alleen Praxis, Wila, de Twentse Kabelfabriek en Reudink houden 1 gezamenlijke toegang op de hoofdrijbaan ter hoogte van Praxis. De betreffende bedrijven langs de Kwinkweerd zijn of worden geïnformeerd over de werkzaamheden en de tijdelijke ontsluiting. Het bestemmingsverkeer informeren we ter plaatse met borden.

De Kwinkweerd is ter hoogte van het station nog niet aangesloten aan de nieuwe provinciale weg. Vanwege het brugongeval is op dit moment nog niet bekend wanneer we de Kwinkweerd ook aan deze oostzijde kunnen aansluiten.  Zodra we hierover meer duidelijkheid hebben, communiceren we daarover. 

Fietsers en voetgangers

Fietsers kunnen vanaf begin mei in 2 richtingen gebruik maken van de parallelweg langs de Kwinkweerd. Voor voetgangers is dan een nieuw trottoir beschikbaar over de gehele lengte van de Kwinkweerd.

Afsluiting Stationsweg oostzijde NS-station: 15 april t/m 3 mei 2024

Het NS-station van Lochem krijgt aan de oostzijde een nieuw parkeerterrein (150 parkeerplaatsen). De bestaande parkeervoorziening aan de westzijde voor auto’s maakt plaats voor de Ampsense Knoop (de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug naar het station) en de nieuwe fietsenstalling. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, sluiten we vanaf 15 april t/m 3 mei de Stationsweg ten oosten van het NS-station af voor al het gemotoriseerde verkeer. Verkeer leiden we om via de Goorseweg en de Mogezompsweg. Het station en de parkeerplaatsen blijven gewoon bereikbaar met de auto. Deze afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?