Tijdelijke subsidie wolfwerende maatregelen verlengd voor gemeenten Nijkerk en Putten

Provincie Gelderland verlengt tot 29 november 2023 de tijdelijke subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen voor schapen- en geitenhouders in Nijkerk en nu ook Putten. Binnen één week waren er in deze aangrenzende gemeenten buiten het wolvengebied twee aanvallen door waarschijnlijk een wolf.
Gepubliceerd op: 16-november-2023

De eerder opengestelde calamiteitenregeling wordt hier daardoor verlengd van 24 naar 29 november.
Op 7 en 10 november zijn er 2 meldingen binnen gekomen van een vermoedelijke aanval van een wolf in Nijkerk. Op 15 november is er een aanval op schapen in de naastgelegen gemeente Putten bijgekomen. Beide gemeenten vallen vooralsnog buiten het aangewezen wolvengebied op de Veluwe. Dat betekent dat dierhouders hier normaal gesproken geen gebruik kunnen maken van de reguliere subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen. Door de recente aanvallen in deze gebieden kunnen houders van schapen en geiten in de gemeenten Nijkerk en Putten nu tot 29 november wel subsidie aanvragen om vee te beschermen.

Maatregelen om schade te voorkomen

De calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. Of als een leefgebied nog niet is aangewezen. Met deze regeling krijgen geiten- en schapenhouders subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee kunnen aanvallen. De provincie adviseert alle dierhouders om passende maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van wolfwerende rasters of het ’s nachts op stal zetten van vee.

2 aanvallen binnen één week

Subsidie is beschikbaar wanneer er 2 of meer (vermoedelijke) wolvenaanvallen binnen 7 dagen zijn, binnen één gemeente of binnen 2 aan elkaar grenzende gemeenten. Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat de schade aan dieren is veroorzaakt door een wolf, maar is er sprake van een situatie waarin dat niet is uit te sluiten.

Subsidie tot 29 november

De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat schapen- en geitenhouders snel en blijvend maatregelen kunnen treffen zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. Schapen- en geitenhouders kunnen wolfwerende rasters nu direct plaatsen en de subsidieaanvraag daarna indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat is voldoende. De subsidie is tijdelijk en moet voor binnen twee weken na de laatste aanval worden aangevraagd. Wanneer de wolf in de regio actief blijft, kunnen hier andere gemeenten bijkomen en kan de aanvraagtermijn weer worden verlengd.

Plaats een noodset

Nu er een vermoeden is dat de wolf actief is in Nijkerk en Putten kunnen veehouders de provincie ook vragen om tijdelijk een noodset te lenen om vee te beschermen. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om een blijvende oplossing te creëren. Voor het in bruikleen krijgen van een noodset kan men het Provincieloket mailen via provincieloket@gelderland.nl of telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur via 026-3599999. Voor calamiteiten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vraag advies aan de wolvenconsulent

In Gelderland zijn namens de provincie wolvenconsulenten actief. Zij adviseren veehouders kosteloos over preventieve maatregelen. Zowel op afstand (telefonisch, e-mail) als op locatie. Daarnaast bieden zij hulp bij het aanvragen van subsidie. Men kan contact opnemen met de wolvenconsulent via wolvencommissie@gelderland.nl.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?