Provinciale Staten vergaderen op 27 maart over Tussendocument; ruimte tot inspraak

Provinciale Staten houden oordeelsvormende bijeenkomsten op woensdag 27 maart 2024. Daarbij gaan zij in gesprek met Gedeputeerde Staten over diverse onderwerpen, waaronder het Tussendocument 2024, een bereikbaar Gelderland, volkshuisvesting en geluidsbeperking van provinciale wegen.
Gepubliceerd op: 21-maart-2024

De Oordeelsvorming biedt ruimte tot inspraak door belanghebbenden.

Volg alle oordeelsvormende bijeenkomsten van 27 maart

De agenda en de bijbehorende stukken staan in het Stateninformatiesysteem. Vergaderingen zijn online te volgen via gelderland.nl/Statenlive en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.

Inspraak bij Oordeelsvorming 

Tijdens oordeelsvormende bijeenkomsten zijn inwoners en (andere) belanghebbenden welkom om hun mening over de onderwerpen op de agenda kenbaar te maken aan Statenleden. Aanmelden voor inspraak bij de Oordeelsvorming kan tot uiterlijk maandag 25 maart om 12.00 uur bij de griffie via griffie@gelderland.nl. Dat geldt niet voor het agendapunt ‘Vaststelling inpassingsplan N825’ van het cluster Mobiliteit. Tijdens een speciale hoorzitting op woensdag 20 maart was er al mogelijkheid tot inspraak.

Inwonerinspraak over andere onderwerpen

Inwoners van Gelderland kunnen bij de Open agenda inspreken op onderwerpen die niet op de agenda staan. De Open agenda vindt plaats op woensdag 27 maart van 13.00 tot 13.45 uur. Geïnteresseerden voor inspraak kunnen zich melden bij de griffie via griffie@gelderland.nl of 026 359 91 34. Dat kan tot uiterlijk maandag 25 maart om 12.00 uur.

Over Provinciale Staten 

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan. De Staten hebben samen één doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?