Provinciaal luchthavenbesluit Teuge in werking

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de Verklaring Veilige Gebruik Luchtruim (VVGL) afgegeven. Hiermee treedt het provinciaal Luchthavenbesluit Teuge in werking. Op verzoek van ILT passen Gedeputeerde Staten een hoogtebeperkingenkaart uit de bijlage van het Luchthavenbesluit Teuge aan.
Gepubliceerd op: 17-mei-2023

Technische aanpassingen

De kaart met hoogtebeperkingen zit in de bijlage van het Luchthavenbesluit Teuge. Deze kaart stelt regels aan de maximale hoogte van toekomstige bouwwerken conform de landelijke wet Luchtvaart. ILT vraagt deze hoogtebeperkingen richting Bathmen in de kaart in de bijlage uit te breiden en boven Apeldoorn een groter gebied aan te wijzen. In die gebieden gelden beperkingen voor nieuwe bouwwerken tussen de 50 en 100 meter hoog. Daarnaast gaat het om hoogtewijzigingen in de directe omgeving van Luchthaven Teuge.

Kaart

De hoogtebeperkingenkaart die in het luchthavenbesluit zit, is aangeleverd door Luchthaven Teuge. Teuge heeft destijds deze kaart geverifieerd bij ILT. Bij het beoordelen van het vastgesteld luchthavenbesluit heeft ILT gevraagd om deze kaart te aan te passen conform instructies uit de wet Luchtvaart. Gemeenten dienen deze bouwhoogtebeperkingen door te voeren in hun omgevingsplannen/bestemmingsplannen.

Half jaar

GS bereiden een wijziging van het provinciaal Luchthavenbesluit Teuge voor met een zienswijzeperiode. Naar verwachting vraagt het aanpassen ongeveer 6 maanden. In de tussentijd is het vastgestelde luchthavenbesluit in werking.

Het  provinciaal Luchthavenbesluit Teuge is 8 juni 2022 vastgesteld door Provinciale Staten. Dit besluit beperkt de hinder voor de omgeving en geeft luchthaven  Teuge mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?