Plaatsing nieuwe digitale informatieborden bij bushaltes vertraagd

De plaatsing van de nieuwe digitale informatieborden in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel laat langer op zich wachten. Ondanks de inspanningen van beide partijen om er met elkaar uit te komen, hebben de provincies niet meer het vertrouwen dat Surtronic het project kan afmaken.
Gepubliceerd op: 20-maart-2024

Dit betekent dat het project voor nu stilligt. De dienstregeling vinden reizigers op de papieren haltevertrekstaten bij bushaltes. Ook kunnen reizigers online hun reis plannen op RRReis.nl of 9292.nl.

Alles doen om te zorgen de informatie wel beschikbaar blijft

De provincies werken momenteel aan een tijdelijke oplossing om te zorgen dat de digitale informatieborden reisinformatie blijven tonen. Daarnaast onderzoeken de provincies hoe ze met dit project verder gaan. Voor de provincies blijft voorop staan dat er kwalitatief goede nieuwe digitale informatieborden op straat worden geplaatst, dat reizigers hiervan gebruik kunnen maken en omwonenden van de werkzaamheden geen hinder ondervinden. De provincies betreuren het dat reizigers bij bushaltes mogelijk hinder ondervinden doordat er geen actuele reisinformatie beschikbaar is. 

Het project

Sinds begin 2021 werken de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel gezamenlijk aan de vervanging van de digitale informatieborden bij bushaltes. De borden zijn namelijk verouderd. Voor de vervanging sloten de provincies, na het doorlopen van een Europese aanbesteding, een contract met leverancier Surtronic Group B.V.  

Mijlpalen niet gehaald

Oorspronkelijk zou Surtronic de nieuwe digitale informatieborden op 1 mei 2022 geplaatst hebben. In 2022 kreeg Surtronic om verschillende redenen (o.a. Covid-pandemie en vertraagde levering van materialen) van de provincies meer tijd. Met Surtronic is daarom afgesproken dat het project uiterlijk op 23 december 2022 klaar had moeten zijn.  

Onderhandelingen liepen vast

Op 13 juli 2023 informeerden de provincies Surtronic dat zij het contract wilden beëindigen. Vervolgens bespraken de provincies en Surtronic diverse keren de voortgang. Op 14 december 2023 liep het contact met Surtronic af. Ondanks het feit dat het contract afliep, hebben de provincies de onderhandelingen met Surtronic voortgezet om een goede oplossing te vinden voor de reizigers. Ondanks de inspanning van beide kanten is dit niet gelukt.  

Aansprakelijkheidsstelling

Surtronic heeft de mijlpalen binnen het contract niet gehaald. Het gevolg is dat Surtronic in verzuim is en dat Surtronic contractuele boetes verschuldigd is. De provincies stellen Surtronic aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade. Bij de provincies is er geen vertrouwen meer dat het bedrijf het project kan afmaken.  

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?