Marnix Bakermans benoemd tot waarnemend burgemeester gemeente Zaltbommel

Marnix Bakermans is vandaag door de commissaris van de Koning, Henri Lenferink, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zaltbommel per 1 augustus 2024.
Gepubliceerd op: 9-juli-2024

De heer Bakermans (56 jaar) was tot 5 juni waarnemend burgemeester in de gemeente Dongen (provincie Noord-Brabant), daarvoor was hij een jaar gebiedsmanager bij NOVEX de Peel en van 2013 tot en met 2022 burgemeester in de gemeente Landerd (provincie Noord-Brabant). 

Hij volgt Pieter van Maaren op, aan wie per 1 augustus ontslag is verleend. Ten behoeve van de continuïteit van het bestuur heeft Henri Lenferink in goed overleg met een delegatie van het gemeentebestuur van Zaltbommel besloten om Marnix Bakermans per 1 augustus 2024 te benoemen tot waarnemend burgemeester. Zijn benoeming loopt tot de installatie van een nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Marnix Bakermans is een verbindende, toegankelijke, empathische en transparante bestuurder die gericht is op samenwerken en het creëren van harmonie. Vanwege zijn bestuurlijke ervaringen, zijn bestuurlijke sensitiviteit en zijn stijl zien zowel de gemeente Zaltbommel als de commissaris van de Koning hem als de juiste kandidaat voor dit moment. Marnix Bakermans is zeer gemotiveerd om zich gedurende zijn waarneming samen met het bestuur van Zaltbommel onder andere te richten op het herstel van het onderlinge vertrouwen tussen raad, college en ambtelijke organisatie én het uitvoeren van een onderzoek dat resulteert in scenario’s en/of aanbevelingen voor de toekomst van de gemeente Zaltbommel.

De scenario’s en/of aanbevelingen vanuit bovengenoemd onderzoek zullen vervolgens als input dienen voor de profielschets van de kroonbenoemde burgemeester. De intentie is dat de huidige raad de profielschets in concept kan voorleggen aan de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Vervolgens zal de nieuwe raad starten met de kroonbenoemingsprocedure. De verwachting is dat eind 2026 een nieuwe kroonbenoemde burgemeester kan worden geïnstalleerd.

Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de commissaris van de Koning.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?