Investeren in de Veluwe: geld voor 3 projecten

Provincie Gelderland wil op de Veluwe de leefbaarheid voor inwoners verbeteren, zorgen voor voldoende werkgelegenheid en natuur en landschap beschermen en verbeteren. Daarom komt er geld beschikbaar voor 3 projecten op de Veluwe, in Epe, Vaassen en Staverden. De projecten zijn onderdeel van de Regiodeal Veluwe 2020.
Gepubliceerd op: 21-maart-2024

Kansen voor inwoners, ondernemers en overheden

Op de Veluwe hebben we te maken met grote opgaven die veel ruimte vragen. Zoals woningbouw, bereikbaarheid, ruimte voor bedrijvigheid en natuur. Gelders Gedeputeerde Peter Drenth: “De Veluwe is uniek in Nederland. Het is een plek met prachtige natuur, én een plek waar geleefd en gewerkt wordt. We hebben veel te doen; dat biedt juist ook kansen. Overheden, inwoners en ondernemers kunnen zelf invulling geven aan hoe zij willen dat het gebied zich ontwikkelt. Hier kunnen we vraagstukken oplossen en samen zorgen voor een flinke impuls voor het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken van onze inwoners en ondernemers.”

Cannenburch Epe

De 3 projecten gaan vooral over het verbeteren van de balans tussen recreatie en natuur. Er gaat onder andere subsidie naar het project “Ontvangstlocatie Cannenburch” van de gemeente Epe. Vlakbij kasteel Cannenburch in Vaassen komt een Veluwse ontvangstlocatie voor recreanten en toeristen, met een Toeristisch Overstap Punt. Dit project draagt bij aan het geleiden van recreanten naar plekken die minder kwetsbaar zijn en daardoor meer bezoekers aankunnen. In totaal gaat het om een subsidie van maximaal € 1.215.000.

Vakantieparken Ede

Ook het project “natuurversterking vakantieparken” van gemeente Ede krijgt subsidie. Het gaat om maximaal € 2.722.016 voor maatregelen die zorgen voor verbetering van de natuurwaarden op en rond vakantieparken. Het gaat niet alleen om het aanleggen van natuur. De maatregelen dragen ook bij aan de lokale economie, het verduurzamen van parken, brandpreventie en educatie. En er zijn maatregelen voor nieuwe ondernemers om te zorgen dat ze kunnen investeren in verouderde vakantieparken. Bijvoorbeeld met de vouchers, waarmee 20 vakantieparken een natuurinclusief ontwerp kunnen laten maken.

Herinrichting historisch erf Oranjerie Staverden

Ook het project “Staverden: herinrichting historisch erf Oranjerie” van Stichting Het

Geldersch Landschap (GLK) krijgt een bijdrage. Het gaat om maximaal € 255.000.

GLK werkt op landgoed Staverden aan behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden van het landgoed. En aan het beleefbaar maken van het Staverdens en daarmee Veluws Verleden. Een onderdeel van dit project is de herinrichting van het historisch erf naast de Brasserie, die ook voor publiek te bezoeken zijn.

In Gelderland gaan economie en natuur hand in hand

Gelderland is de achtste regio van Europa op het gebied van economische ontwikkeling en met de Veluwe hebben heeft Gelderland het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noordwest-Europa. Op de Veluwe investeert  de provincie in projecten die bijdragen aan economie én natuur. Het Rijk, de regio en de gemeenten betalen mee. De projecten die nu subsidie krijgen komen uit de eerste Regiodeal Veluwe uit 2020. Een regiodeal is een afspraak met het Rijk, waarin de regio’s en het Rijk samen werken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Bij een Regiodeal komen de regio’s met plannen en ideeën.

Nieuwe regiodeal Veluwe 2024

In totaal is bij de regiodeal uit 2020 € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de Veluwe. Daarmee zijn veel verschillende projecten uitgevoerd en een aantal gaan nu in uitvoering. We zijn nog lang niet klaar en daarom is een nieuwe Regiodeal in de maak. Het Rijk zegde onlangs € 20 miljoen toe voor deze nieuwe Regiodeal Veluwe. We zijn bezig met de uitwerking van de plannen.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?