Gelderse gemeenten leveren ruime bijdrage aan asielopvang

Op 1 januari telde Gelderland ruim 9.200 opvangplaatsen voor asielzoekers. Dat zijn er 1.600 meer opvangplaatsen dan gevraagd. Daarnaast vangt Gelderland meer dan 10.000 ontheemden uit Oekraïne op.
Gepubliceerd op: 24-januari-2024

Een groot deel van de opvangplekken is echter tijdelijk en een beperkt aantal gemeenten vangt het merendeel op. De gemeenten moeten daarom zich blijven inspannen om asielzoekers op te vangen. De Spreidingswet zorgt voor een evenredige verdeling over de gemeenten.

Commissaris van de Koning Henri Lenferink “Ik ben trots op de bijdrage die gemeenten in Gelderland hebben geleverd. Het is zaak om ons te blijven inspannen om ook in Gelderland te komen tot een evenwichtige verdeling.”

Asielafspraken Provinciale Regietafel

Vooruitlopend op de Spreidingswet hebben gemeenten, COA en provincie aan de Provinciale Regietafel (PRT) afspraken gemaakt over de verdeling en realisatie van asielopvangplaatsen in Gelderland. Deze afspraken heeft de waarnemend commissaris van de Koning als voorzitter van de Provinciale Regietafel aangeboden aan staatssecretaris Van der Burg. 

Meerdere AZC’s en kleine opvanglocaties

De inzet van de partijen aan de PRT richt zich op het realiseren van meerdere AZC’s verspreid over Gelderland met bijbehorende voorzieningen als zorg, dagbesteding en scholing. Met daaromheen kleinere opvanglocaties in omliggende gemeenten met uitsluitend een verblijfsfunctie. 

Van noodopvang naar structurele opvang

Dit betekent niet dat in elke gemeente een AZC moet komen, maar wél dat elke gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en een bijdrage levert. Dit kan door meer asielzoekers op te vangen, extra statushouders te huisvesten of meer ontheemden uit Oekraïne op te vangen. Henri Lenferink: ‘We moeten van noodopvang naar structurele opvang van asielzoekers in Gelderland’.

We moeten dit samen doen!

Maar gemeenten kunnen het niet alleen. De partijen aan de PRT doen een dringend beroep op het Rijk om hun bijdrage te leveren aan de noodzakelijke voorzieningen en te voorzien in de voorwaarden om goede en snelle opvang mogelijk te maken. Henri Lenferink: ‘We moeten dit samen doen!”

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?