Bijdrage voor slimmer energiesysteem en groener IPKW

Provincie Gelderland draagt bij aan een slim en efficiënt energienetwerk én het verder vergroenen van het Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Bestaande bedrijventerreinen opknappen is broodnodig, zodat ze aantrekkelijk blijven voor ondernemers en werknemers.
Gepubliceerd op: 31-januari-2024

Helga Witjes, gedeputeerde economie: “Met onze bijdrage aan het opknappen van bestaande bedrijventerreinen blijven die terreinen aantrekkelijk. Zo maken we slim gebruik van de beschikbare ruimte en werken aan een goed vestigingsklimaat in Gelderland. Want Gelderland kan niet zonder ondernemers, die zorgen voor inkomen en banen.”

Energienetwerk

Door het samen ontwikkelen van een slim en efficiënt energie netwerk kunnen de bedrijven op het IPKW optimaal gebruik maken van de energie infrastructuur. Het energienetwerk bestaat uit een slim energie-managementsysteem en het verbeteren van de infrastructuur. Op IPKW wordt onder andere gewerkt aan nieuwe technologieën zoals energieladers en flexibele oplossingen voor netcongestie. Een slim en efficiënt energienetwerk zorgt voor de juiste omstandigheden daarvoor.

Groener

Naast de bijdrage aan het energienetwerk ontvangt IPKW ook een bijdrage voor een groener bedrijventerrein. IPKW vergroot de biodiversiteit en legt een aantal wadi’s aan, die water langer vasthouden. Ook wordt het aantrekkelijker om buiten te sporten. Daarmee vormt dit bedrijventerrein een aantrekkelijk werkomgeving, waar ondernemers willen blijven ondernemen, medewerkers graag werken en verblijven en toekomstige ondernemers zich graag vestigen.

Provincie Gelderland draagt maximaal € 500.000 bij aan het energienetwerk op een totale begroting van € 1.729.069,00 euro. Voor het vergroenen draagt provincie maximaal € 493.318,00 op een totaalbedrag van € 1.004.519,00

Toekomst

Bestaande bedrijventerreinen klaar maken voor de toekomst vraagt om aantrekkelijke en duurzame terreinen. Bovendien kunnen bestaande terreinen ook een bijdrage leveren aan provinciale doelen op het gebied van veiligheid, het omschakelen op duurzame energie, het hergebruik van grondstoffen en afval, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarom ondersteunt provincie Gelderland ondernemersverenigingen en gemeenten met het maken van plannen en uitvoeren van concrete maatregelen

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?