35 sollicitanten voor het burgemeestersambt in de gemeente Bronckhorst

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Bronckhorst (circa 36.100 inwoners) hebben zich 35 sollicitanten gemeld bij Henri Lenferink, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.
Gepubliceerd op: 4-juli-2024

Onder de sollicitanten bevinden zich: 4 (oud-)burgemeesters, 19 (oud-)wethouders, 1 (oud-)heemraad en 4 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 7  kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 41 tot 66 jaar. Er zijn 11 vrouwelijke kandidaten.

Procedure:

De profielschets voor de nieuwe burgemeester is tijdens de profielschetsvergadering op 3 juni jl. vastgesteld door de gemeenteraad. De profielschets dient als basis voor de kroonbenoemingsprocedure. 

In augustus 2024 zullen de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt. 

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. 

Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting eind oktober 2024 in de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst worden vastgesteld. De nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt in januari 2025 geïnstalleerd. 

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksorgaan. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?