Gelderse Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Kinderen met uitzicht op Arnhem

Een gaaf Gelderland voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat willen we met onze Omgevingsvisie bereiken. Zodat u in deze provincie prettig kunt wonen, werken, studeren en ontspannen. ‘Gaaf’ is een woord met 2 betekenissen. Het betekent ‘mooi’ en gaat over wat – historisch en landschappelijk gezien - heel en mooi en ongeschonden is. Maar ‘gaaf’ verwijst ook naar dat wat ‘cool’ en nieuw en vernieuwend is; aantrekkelijk voor nieuwe generaties. Willen we Gelderland in de toekomst ‘gaaf’ houden, dan moeten we daar nu wat voor doen.

E-magazine Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met hulp van 7 onderwerpen geven we hier richting aan:

  • energietransitie
  • klimaatadaptatie
  • circulaire economie
  • biodiversiteit
  • bereikbaarheid
  • economisch vestigingsklimaat
  • woon- en leefklimaat.

Bierviltje met de kern van de Omgevingsvisie

Toekomst van Gelderland

Om samen stappen te kunnen zetten, hebben we een gezamenlijk toekomstbeeld nodig. In onze Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ beschrijven we dit beeld: het resultaat van vele gesprekken met partners. Bekijk in het filmpje hieronder hoe de stadsdichter van Arnhem, Jesse Laport, de toekomst van Gelderland ziet.

Uitgeschreven tekst

We horen graag wat u vindt

Als we willen dat Gelderland in de toekomst ‘gaaf’ blijft, dan moeten we daar wat voor doen. We horen graag hoe u denkt over de keuzes die we samen moeten maken, de prioriteiten die we daarbij moeten stellen en de acties die we daarna inzetten. Praat mee op ons platform Gaaf Gelderland!

Daarnaast kun u deelnemen aan de werksessie ‘Samen Gaan voor Gaaf Gelderland op 29 oktober 2019 in het Akoesticum in Ede. Op die dag leggen we botsende belangen en dilemma’s uit de praktijk op tafel. We praten tijdens de bijeenkomst graag met u verder over wie een bijdrage kan leveren in deze dilemma’s en hoe. Wie doet wat het beste of snelste? Welke rol hebben wij? U kunt zich vanaf 9 oktober 2019 aanmelden via onze website.

Documenten

Lees meer over de Omgevingsvisie:

Bekijk de verschillende versies van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en de actualisatieplannen op onze website.