Gelderse Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Stuw in Nederrijn

Een gaaf Gelderland voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat willen we met onze Omgevingsvisie bereiken. Zodat u in deze provincie prettig kunt wonen, werken, studeren en ontspannen.

Toekomst van Gelderland

We werken elke dag met onze partners aan de toekomst van Gelderland, met als doel onze provincie 'gaaf' te maken en te houden. Van schone rivieren tot mooie natuur, prettig wonen tot een bloeiende economie, hiervoor zetten we al onze passie en deskundigheid in. Bekijk in het filmpje hieronder hoe de stadsdichter van Arhem, Jesse Laport, de toekomst van Gelderland ziet.

Uitgeschreven tekst

Duurzaamheid, economie en bereikbaarheid

De wereld om ons heen verandert. Onderwerpen als energie, klimaat, water, voedsel en migratie hebben ook in Gelderland invloed hoe we onze omgeving inrichten. Ook willen we meegaan in allerlei innovaties, zoals robots, zelfsturende auto’s, nieuwe duurzame technologieën en ondernemerschap. En natuur, rust, ruimte, verbondenheid en de Gelderse identiteit geven we ook een plek in een gaaf Gelderland. Dat doen we allemaal in de Omgevingsvisie: richting geven aan de toekomst van Gelderland op het gebied van duurzaamheid, economie en bereikbaarheid.

We horen graag wat u vindt

Hoe spelen we in Gelderland in op deze veranderingen, ontwikkelingen en waarden? Welke opgaven liggen voor ons om Gelderland ook in de toekomst gaaf te houden? We horen graag wat u van deze en andere vragen vindt. Praat mee op forum Gaaf Gelderland.

Doorontwikkeling Omgevingsvisie

Ons doel is om voor eind 2018 een nieuwe versie van de Omgevingsvisie te ontwikkelen. Dat doen we weer samen met onze belangrijkste partners en met inbreng van burgers en ondernemers. In de nieuwe versie van de Omgevingsvisie:

  • stellen we de belangrijkste opgaven voor de regio centraal
  • geven we meer ruimte aan initiatieven
  • verhelderen we de rol en bijdrage van het provinciebestuur.

Totdat de nieuwe versie van de Omgevingsvisie is vastgesteld, is de huidige Omgevingsvisie en -verordening van kracht. 

Omgevingswet 2021

Met de Omgevingsvisie lopen we vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt waarschijnlijk in 2021 in werking. De Omgevingswet wil:

  • de veranderingen vanaf nationaal niveau in goede banen leiden
  • de samenleving haar omgeving steeds optimaal in laten richten
  • vele bestaande wetten en regels samenvoegen.

Minder regels, meer samenhang, ruimte voor initiatief en vertrouwen.

Richtlijnen voor inrichting provincie

De nieuwe Omgevingsvisie van Gelderland geeft de richtlijnen voor de ruimtelijke, fysieke en economische inrichting van de provincie. Een kader waaraan we gemeentelijke plannen en initiatieven van ondernemers, burgers en instellingen toetsen. Naast de visie stellen we een nieuwe versie van de Omgevingsverordening op. Hierin leggen we regels vast. De provincie kan daarnaast ontwikkelingen en initiatieven sturen en helpen realiseren, bijvoorbeeld door het inzetten van subsidies en regelingen.

Startnotitie en archief

Lees meer over de nieuwe Omgevingsvisie:

Bekijk de huidige en oude versies van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en de actualisatieplannen op onze website.