Één plan voor uw omgeving

In de Omgevingsvisie staat hoe wij denken dat de omgeving er in de toekomst uit moet zien. Het gaat over verkeer, water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Het plan vervangt 5 oudere, afzonderlijke plannen. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en waterschappen bedacht. Naast de Omgevingsvisie is er de Omgevingsverordening. Hier staan de afspraken en regels om de opgaven uit de Omgevingsvisie te realiseren.

Direct naar de huidige plannen (juni 2017)

Tervisielegging Ontwerp-actualisatieplannen Omgevingsvisie en -verordening inzake geitenhouderij

De voorgestelde wijzigingen voor de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, die betrekking hebben op het verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van de geitenhouderij of omschakelen naar geitenhouderijen, liggen van 19 september tot en met 31 oktober 2017 ter visie. Tegen de voorgestelde wijzigingen kunt u zienswijzen indienen. Klik hieronder voor meer informatie.

Inloopbijeenkomst Ontwerp-actualisatieplannen Omgevingsvisie en –verordening, inzake geitenhouderij

Iedereen die vragen wil stellen over de actualisatieplannen of een zienswijze wil indienen, kan dat ook ter plekke doen tijdens de inloopbijeenkoms. Vooraf aanmelden is niet nodig.

  • datum: 4 oktober 2017
  • tijdstip: tussen 18:00 – 20:00 uur
  • locatie: Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem

Lopende actualisatie Omgevingsvisie en -verordening (december 2017)

De voorgestelde wijzigingen voor de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening december 2017 lagen van 30 juni tot en met 25 augustus 2017 ter visie. In deze periode zijn er zienswijzen ingediend. Op dit moment verwerken wij de zienswijzen.

Actualisatie 2018: Gelderland pakt door met focus

De provincie wil meer focus aanbrengen in de Omgevingsvisie. Met opgaven voor de langere termijn. Opgaven die verder reiken dan onze provinciegrenzen, die de koers voor de toekomst uitzetten en die passen bij onze kerntaken. Deze opgaven werken we waar nodig uit in plannen en regels. Dat doen we samen met onze partners. Open en (digitaal) toegankelijk. De ambitie staat beschreven in de Startnotitie Gelderland pakt door met focus (PDF 17,4 MB). Bekijk in onze animatiefilm waar we ons samen met onze partners op gaan richten.

Actualisatie: regelmatige inventarisatie

De Omgevingsvisie en Omgevingsverordening zijn in 2014 vastgesteld. Doordat wetten veranderen of door de komst van nieuwe initiatieven, inventariseren wij regelmatig mogelijke aanpassingen. Als actualisatie volgt, kunt u uw mening geven tijdens de tervisielegging.

U kunt in het archief de Omgevingsvisie en –verordening van 2014 en de wijzigingen daarop raadplegen.