Gelderse Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Kinderen met uitzicht op Arnhem

Een gaaf Gelderland voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat willen we met onze Omgevingsvisie bereiken. Zodat u in deze provincie prettig kunt wonen, werken, studeren en ontspannen. ‘Gaaf’ is een woord met 2 betekenissen. Het betekent ‘mooi’ en gaat over wat – historisch en landschappelijk gezien – heel, mooi en ongeschonden is. Maar ‘gaaf’ verwijst ook naar dat wat ‘cool’, nieuw en vernieuwend is; aantrekkelijk voor nieuwe generaties. Willen we Gelderland in de toekomst ‘gaaf’ houden, dan moeten we daar nu wat voor doen.

In de omgevingsvisie Gaaf Gelderland beschrijven we wat we willen en moeten veranderen en ontwikkelen om Gelderland van en voor ons allemaal door te geven aan de volgende generaties:
E-magazine Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland

We werken elke dag samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we door ons bij het uitvoeren van onze taken te richten op een duurzaam, verbonden en economisch krachtig Gelderland. Met hulp van 7 onderwerpen geven we hier richting aan:

  • energietransitie
  • klimaatadaptatie
  • circulaire economie
  • biodiversiteit
  • bereikbaarheid
  • economisch vestigingsklimaat
  • woon- en leefklimaat

Nieuwe Omgevingsverordening

Bij een nieuwe Omgevingsvisie hoort ook een nieuwe Omgevingsverordening. In onze nieuwe verordening staan de regels die wij van belang vinden bij de inrichting van Gelderse leefomgeving. We moeten deze regels aanpassen om de ambities uit onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland te kunnen realiseren. Bij het vernieuwen van de Omgevingsverordening zoeken we antwoord op vragen zoals: Hoe gaan we om met de botsende belangen die wij in de praktijk tegenkomen? Wat is daarbij van provinciaal belang? Op welke manieren kunnen we onze ambities zo snel en zo goed mogelijk realiseren? Is dat via regels, via subsidies, via bestuurlijke afspraken, via challenges? Als het om regels gaat, over wat voor regels hebben we het dan? Want niet de regel, maar het zichtbare resultaat moet centraal staan.

Samen maken met partners en bewoners

Het aanpassen van onze omgevingsverordening doen we niet alleen, maar samen met onze partners: gemeenten, waterschappen, ondernemers, belangenorganisaties en inwoners. Daarom organiseerden wij op 29 oktober 2019 in het Akoesticum in Ede de werksessie ‘Samen Gaan voor Gaaf Gelderland’. Botsende belangen en dilemma’s uit de praktijk lagen op tafel en we spraken over wie een bijdrage kan leveren in deze dilemma’s en hoe. Wie doet wat het beste of snelste? Welke rol hebben wij en onze partners? In Impressie werksessie Akousticum 29 oktober 2019 (PDF 1,3 MB) beschrijven we de dilemma’s en de resultaten van deze sessie.

Op 17 februari 2020 organiseerden wij een consultatieronde in het Huis der Provincie. Aanwezigen konden hier reageren op de contouren van de nieuwe omgevingsverordening. Centraal stond de vraag: Hoe richten we de Omgevingsverordening zo in dat deze optimaal bijdraagt aan provinciale belangen en waarden , het oplossen van dilemma’s en ruimte laat voor initiatieven en innovatie? Ook van de consultatieronde geven we een impressie via dit verslag van de consultatieronde (PDF 1,8 MB)

Meepraten op Sprekend Gelderland

Wij zijn graag continu in gesprek. Wij nodigen u dan ook van harte uit mee te praten op ons platform Sprekend Gelderland. Hier wordt gediscussieerd over onderwerpen die gaan over de inrichting van de Gelderse leefomgeving. Waar in Gelderland maken we ruimte voor windmolens en zonnepanelen? Hoe zorgen we dat onze woonwijken bestand zijn tegen het veranderend klimaat? Hoe moet onze mobiliteit er in de toekomst uit gaan zien? De meningen op Sprekend Gelderland zijn nuttig voor de inrichting van de omgevingsverordening en andere instrumenten.

Uitgeschreven tekst

Voorgaande versies Omgevingsverordening

Voorgaande versies van de Gelderse Omgevingsverordening kun je op de archiefpagina over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening terugvinden.

Geconsolideerde omgevingsverordening

De nieuwe omgevingsverordening is nog niet af. Daarom hebben Provinciale Staten een geconsolideerde omgevingsverordening vastgesteld. Hierin staan de nu geldende regels voor de inrichting van de Gelderse leefomgeving.

Planoviewer

In de Planoviewer kunt u de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, de geconsolideerde Omgevingsverordening en het actualisatieplan 6 Omgevingsverordening bekijken. Klik op 'Plan(en) selecteren'. 

Ruimtelijkeplannen.nl

Op Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, de geconsolideerde Omgevingsverordening en het actualisatieplan 6 Omgevingsverordening bekijken. 

Onderstaande IMRO-codes kunt u op Ruimtelijkeplannen.nl invoeren via de knop 'plannen zoeken', vervolgens zoeken op 'plannaam of -nummer':

  • Omgevingsvisie Gaaf Gelderland: NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1
  • Geconsolideerde Omgevingsverordening: NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc07
  • Actualisatieplan 6 Omgevingsverordening: NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1

Voortzetting beleid 2014-2018

Om het geldende beleid van Provinciale Staten uit de Omgevingsvisie 2014-2018 voort te zetten zijn voor windenergie, plussenbeleid en water de volgende beleidsdocumenten vastgesteld:

Deze beleidsdocumenten zijn zelfstandig toepasbaar, in het kader van de uitvoering van de nieuwe Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. 

Documenten

Omgevingsvisie

Omgevingsverordening