Werkbezoek koningin Maxima aan Gelderse koploper Lagemaat

Koningin Maxima was op werkbezoek bij het Gelderse circulaire bedrijf Lagemaat. Één van de Gelderse circulaire koplopers. Lagemaat gaf via duurzame sloop alle betonnen onderdelen van ons oude provinciekantoor een nieuw leven. Dit bespaart grondstoffen, afval en CO-2 uitstoot.
Gepubliceerd op: 20-december-2023

Circulair delven Prinsenhof 

Gedeputeerde Helga Witjes gaf Maxima een toelichting op de doelen en aanpak van de provincie, die leidde tot de samenwerking met Lagemaat. We wilden de markt uitdagen om afzet te vinden voor het grootste deel van het oude kantoorgebouw . Die uitdaging pakte firma Lagemaat groots op. Zo krijgen alle betononderdelen zoals kanaalplaten, gevelelementen en kernwanden van het oude gebouw in een sporthal, fietsenstalling en circulair centrum, weer dezelfde functie. 

Standaardiseren

Met een enthousiaste koningin aan tafel hebben we het project Prinsenhof toegelicht. En gesproken hoe we circulair delven meer kunnen standaardiseren.  

Gedeputeerde Helga Witjes

Provincie Gelderland

Omslag naar circulair delven  

Bij circulair delven gaat het om het winnen (delven) van kant en klare gebouwonderdelen. Onderdelen die opnieuw worden toegepast o en zo ook de hoeveelheid sloopafval verminderen. Door 1-op-1 hergebruik besparen we grondstoffen en voorkomen CO2 uitstoot bij de productie. Lagemaat heeft daar een doorslaggevende rol in gespeeld. Zo zijn betonnen vloerdelen uit Prinsenhof weer gebruikt in een nieuwe sporthal.  

Lego-bouwstenen 

Om een goed beeld te krijgen van de her te gebruiken producten hebben we inzicht in het gebouw nodig. Met een computermodel brengt Lagemaat alle onderdelen van het te slopen gebouw in beeld. Zo ontstaat een soortbouwsteen-catalogus waarmee je nieuwe gebouwen kunt bouwen. Dat geldt ook voor de kleinere producten die Lagemaat geschikt maakt om her te gebruiken, zoals stopcontacten, sloten en deurklinken.  

Circulair Centrum Nederland 

Onderdelen van ons gebouw, die nog niet hergebruikt zijn, worden voor nu opgeslagen in het Circulair Centrum van Lagemaat. Een deel van deze onderdelen wordt gebruikt om dat centrum te bouwen. Hier wordt kennis gedeeld en toepasbaar gemaakt, stimuleren we een beweging rondom circulair bouwen en maken we versnelling. Het centrum faciliteert het samen met en van elkaar leren voor leerlingen, studenten, (toekomstige) werknemers, docenten en onderzoekers door middel van leerlijnen van ongeschoold tot aan de universiteit.  

Circulair Award  

Als provincie hebben we in 2023 de Circular Award gewonnen met ons prachtige project Circulair Delven van Prinsenhof. Meer dan 90% van dit kantoorpand uit 1987 is 1 op 1 hergebruikt! En daar heeft Lagemaat een groot aandeel in gehad. Een mooi resultaat.