Wens laadinfrastructuur bedrijventerreinen inventariseren

We gaan de wensen en mogelijkheden aan laadinfrastructuur, voor bestelwagens en vrachtwagens op bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel in kaart brengen. Dat doen we in samenwerking met provincie Overijssel.
Vrachtwagen
Gepubliceerd op: 6-oktober-2022

1e  stap verduurzamen laadinfrastructuur voor ondernemers

Ook voor bedrijven willen we ervoor zorgen dat de laadinfrastructuur meegroeit met het aantal elektrische voertuigen van ondernemers. We zetten nu een 1e stap, door de wensen en mogelijkheden van bedrijventerreinen in kaart te brengen. In onze opdracht gaat een samenwerkingsverband van een aantal partijen hiermee aan de slag. Het gaat om: Arcadis, Panteia, CE Delft, Over Morgen en FutureProof. 

Wensen en mogelijkheden

Laadinfrastructuur voor de logistieke sector vraagt om een eigen aanpak. Deze 1e stap laat brengt in kaart hoeveel laadinfrastructuur en welke laandinfrastructuur er nodig is, en waar. Ook brengen we in kaart of dat in het elektriciteitsnet past en om hoeveel fysieke ruimte dit vraagt. Zowel op eigen terrein als op openbare locaties. Dit onderzoek richt zich op 528 bedrijventerreinen in Gelderland en 100 bedrijventerreinen in Overijssel.

Duurzaam goederenvervoer

We willen het goederenvervoer verduurzamen, zoals het gebruik van elektrische vrachtautos. Dat vraagt om voldoende laadinfrastructuur voor bedrijven. Dus inventariseren we behoeften en mogelijkheden van ondernemers op bedrijventerreinen. Wat willen ze en wat kan daar?  Zo werken we aan duurzame mobiliteit, een klimaatneutrale regio én aan een schone en gezonde leefomgeving.

Helga Witjes

Gedeputeerde Mobiliteit

Plankaarten

Alle informatie wordt verwerkt in kaarten en weergegeven op bedrijventerrein niveau. Deze plankaarten geven inzicht in de behoefte aan laadinfrastructuur, het ruimtegebruik en de netcapaciteit. Met deze inzichten kunnen gemeenten, netbeheerders en bedrijven vervolgens de uitvoering slim voorbereiden. Dit is gezien het beslag op de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk, het ruimtebeslag en het verduurzamen van de mobiliteit een ingewikkelde puzzel. De plankaarten zijn eind 2023 beschikbaar.

Prognoses

In Oost-Nederland neemt het aantal elektrische voertuigen snel toe. Ook het aantal elektrische bestelwagens en vrachtwagens. De komst van zero emissie zones zorgt voor een versnelling. Landelijk zijn hiervoor door ElaadNL, het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders, prognoses opgesteld. Uit deze zogenoemde ElaadNL Outlook blijkt dat de stroomvraag op bedrijventerreinen, voor het opladen van elektrische voertuigen, de komende jaren fors toeneemt.

Technisch adviseur

Een speciale ‘technisch adviseur logistieke laadinfrastructuur’ is beschikbaar voor vragen van gemeenten en ondernemers. Deze adviseur helpt hen bij vragen over het laden van logistieke voertuigen. Bijvoorbeeld over het laden op eigen terrein, het snelladen onderweg, het vormgeven van een collectief of openbaar laadplein. De technisch adviseur is  bereikbaar via e-mail.

GO-RAL

Provincies Gelderland en Overijssel werken samen als regio ‘Oost-Nederland’, in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Hiervoor is de Gelders-Overijsselse Regionale Agenda Laadinfra opgesteld (GO-RAL). Doel is om te werken aan een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk dat meegroeit met het aantal elektrische voertuigen. Hieraan werken we samen met gemeenten, netbeheerders en bedrijven in de regio. Laadinfrastructuur dient geen drempel te vormen voor de groei van het aantal elektrische voertuigen. Daarin richt Oost Nederland zich nu vooral op het proactief plaatsen van laadpalen, de logistieke sector en snellaadlocaties. Zo bouwt Oost Nederland aan duurzame mobiliteit, een klimaatneutrale regio én aan een schone en gezonde leefomgeving.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over dit onderwerp de website van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.