Weinig belangstelling voor spreekuren windpark Horst en Telgt

De plannen voor windpark Horst en Telgt liggen ter inzage. Om alle vragen te beantwoorden, organiseerde de projectgroep spreekuren in Ermelo en Putten. 4 personen bezochten het 1e spreekuur. Omdat er geen aanmeldingen zijn voor het spreekuur op 16 januari 2024 in Putten annuleren we dit.
Gepubliceerd op: 11-januari-2024

Spreekuur gaat niet door 

Op 10 en 16 januari 2024 organiseren we samen met gemeenten Ermelo, Putten en Prowind spreekuren over windpark Horst en Telgt. Tijdens deze spreekuren beantwoorden we vragen over de stukken die nog tot en met 7 februari 2024 ter inzage liggen. Er waren 4 personen aanwezig tijdens het spreekuur op woensdag 10 januari 2024. Voor het spreekuur in Putten ontvingen we geen aanmeldingen. De projectorganisatie stelt vast, dat er nauwelijks belangstelling is voor de spreekuren. Daarom is besloten dat het spreekuur op 16 januari 2024 niet doorgaat. Uiteraard blijven we beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. 

Wilt u toch met ons in gesprek? Neem dan contact op met het Provincieloket: telefonisch via nummer: 026 - 359 99 99 of per mail. Kijk voor meer informatie over de terinzagelegging op onze pagina over windpark Horst en Telgt.

Bijeenkomst buurtvereniging 

Op woensdag 24 januari 2024 om 20.00 uur organiseert Buurtvereniging Horst en Telgt een eigen informatiebijeenkomst voor de inwoners van Horst en Telgt, over het windpark. Op deze avond neemt de buurtvereniging u mee in het inpassingsplan, laatste stand van zaken en de mogelijkheden die er zijn om te reageren op dit plan. De projectgroep is niet aanwezig op deze avond. Dus heeft u vragen voor de provincie, gemeenten of initiatiefnemers? Neem dan contact op met het Provincieloket.